Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Genominlaajuinen transkriptioanalyysi paljastaa sukupuolieroja ihmisen immuunijärjestelmän vanhenemisessa

Immuunijärjestelmän toiminta heikkenee iän myötä ja tiedetään myös, että miesten ja naisten välillä on eroja immuunijärjestelmän toiminnassa. Vanhenemisen ja sukupuolen vuorovaikutusta on kuitenkin tutkittu vasta vähän.

Tässä tutkimuksessa analysoitiin miten immuunisysteemin toiminta eroaa geeni-ilmenemisen tasolla nuorilla ja 90-vuotiailla, ja toisaalta tarkasteltiin, ovatko nämä muutokset erilaisia naisten ja miesten välillä. Tutkimuspopulaatio koostui 146 Tervaskannot 90+ tutkimushenkilöstä sekä 30 nuoresta kontrollista. Näiltä henkilöltä määritettiin veren mononukleaarisolujen geeni-ilmenemisen taso sirutekniikalla.

Havaitsimme, että vanhenemiseen liittyvät geeni-ilmenemisen muutokset, sekä muutokset eri signalointireittien toiminnassa, poikkeavat toisistaan miehillä ja naisilla. Miehiltä löydettiin huomattavasti vähemmän signalointireittejä, joissa tapahtuu vanhenemiseen liittyviä muutoksia. Tulokset viittaavat myös siihen, että 90-vuotiailla naisilla on heikompi T-solupuolustus, mutta voimakkaampi pro-inflammatorinen vaste kuin miehillä.

Marttila S, Jylhävä J, Nevalainen T, Nykter M, Jylhä M, Hervonen A, Tserel L, Peterson P, Hurme M. PLoS ONE 8(6): e66229. doi:10.1371/journal.pone.0066229

Lisätietoja:

Saara Marttila
Mikrobiologia ja immunologia, Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto
saara.marttila@uta.fi, +358-50-3185813

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae