Siirry pääsisältöön

Avoin työpaikka: Gerontologian tenure track-professori / professori (2 tehtävää)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden yksikkö on monitieteinen terveyden koulutus- ja tutkimusyksikkö. Yksikön laajimpia, oppialojen rajat ylittäviä tutkimusalueita ovat lasten, nuorten ja perheiden terveys ja terveyden edistäminen, vanheneminen ja ikääntyvä väestö sekä terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmä. Yksikössä toimii useita tutkimuskeskuksia. Opetusta annetaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa sekä kolmessa tohtoriohjelmassa; lisäksi yksikön opettajat osallistuvat lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opetukseen.

Etsimme gerontologian tenure track-professoria tai professoria. Haettavana on kaksi tehtävää.

Yksikön gerontologinen tutkimus kohdistuu ikääntyvien terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun, pitkäikäisyyteen, vanhenemiseen sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin, kuten palveluihin ja ikätasa-arvoon. Tutkimuksessa sovelletaan erilaisia tutkimusotteita pitkittäisaineistojen epidemiologisesta analyysista rekisteritutkimukseen ja sosiaalitieteellisiin laadullisiin menetelmiin. Vanhenemista ja ikääntyvää yhteiskuntaa tutkivat ryhmät toimivat osana Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistä Gerontologian tutkimuskeskusta (GEREC).  Gerontologian ryhmä on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoeAgeCare).


Tehtävänkuvaus

Etsimme vahvasti motivoitunutta ja ansioitunutta tutkijaa ja opettajaa, joka harjoittaa ja johtaa tieteellistä tutkimustyötä, kehittää gerontologian alaa kokonaisuutena sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta.


Edellytykset

Tenure track –professori

Edellytämme:
soveltuvaa tohtorin tutkintoa
näyttöä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä
näyttöä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta
kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää rahoitusta
kykyä toimintaan monitieteisessä ympäristössä
tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa

Professori

Edellytämme:
soveltuvaa tohtorin tutkintoa
korkeaa kansainvälisen tason tieteellistä pätevyyttä
kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta
kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta
näyttöjä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta
näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta
näyttöjä monitieteisestä / tieteitä yhdistävästä toimintatavasta

Ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon hakijan sopivuus Tampereen yliopiston ja tiedekunnan sekä yksikön strategiaan, suuntautuminen monitieteiseen tutkimukseen sekä kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta tai aktiivisesta toiminnasta tutkimusryhmässä uratason mukaisesti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin taitoa. Tutkimusprofiilin on toivottavaa olla aiheeltaan tiedekuntamme ja gerontologian tutkimuslinjausten kanssa yhteensopiva.


Hakuohjeet

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet englanninkielisestä ilmoituksesta.

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Hakuaika tehtävään päättyy 31.10.2019 klo 23.59.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae