Siirry pääsisältöön

Väitös 8.6.: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa

MSc Prakash K.C.:n työterveyden alaan kuuluva väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees” tarkastetaan 8.6.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Andreas Holtermann (National Research Centre for the Working Environment, Tanska) ja kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Raskas työ ennustaa vanhuusiän tuki- ja liikuntaelinsairauksia

Aikuisiän henkisesti ja fyysisesti raskaalla työllä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia ja ne voivat lisätä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien riskiä. Nämä sairaudet johtavat liikkuvuuden vähenemiseen ja siitä seuraaviin merkittäviin fyysisiin vaurioihin, jotka heikentävät toimintakykyä ja itsenäisen elämän edellytyksiä myöhemmällä iällä.

Maailmanlaajuisesti on tarjolla yhtenevää tutkimustietoa työhön liittyvien vaarojen ja altistusten haitallisista vaikutuksista työntekijöiden kokonaisterveydentilaan. Tutkimustietoa keski-iän altistusten vaikutuksista vanhuuden ajan terveyteen on kuitenkin rajallisesti.  Koska väestö kaikkialla maailmassa vanhenee, on kansanterveyden näkökulmasta tärkeää tunnistaa nämä vaikutukset.

Väitöksen tarkoituksena oli tutkia yhteyksiä keski-iän työperäisten altistusten ja vanhuuden tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuuden välillä hyödyntäen pitkittäistutkimusta, joka seurasi suomalaisia kuntatyöntekijöitä lähes 30 vuoden ajan. Väitöstutkimuksessa käytettiin altistuksista työn koettua kuormittavuutta, tuki- ja liikuntaelinten (biomekaanista) kuormitusta, vuorotyötä sekä yksityiskohtaista keski-iän työnkuvausta. Lopputulemat suhteutettiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä liikunta- ja toimintarajoitteisiin.

Tutkimusaineistona käytettiin FLAME-pitkittäistutkimusta suomalaisista kuntien työntekijöistä. Yhteensä 6257 (vastausaste 85%) julkisen sektorin 44-58-vuotiasta työntekijää useista Suomen kunnista osallistui FLAME-kyselyyn vuonna 1981. Heitä seurattiin 28 vuoden ajan neljänä eri ajankohtana, vuosina 1985 (N=5556), 1992 (N=4534), 1997 (N=3815) ja vuonna 2009 (N=3093). Väitöstutkimuksessa käytetyt työn altistukset ovat peräisin lähtötilanteesta vuonna 1981 ja tulokset suurimmalta osin seurannasta.

Väitöstutkimuksessa tunnistettiin neljä liikuntarajoitteiden kehityskaarta, matala pysyvä, matala nouseva, korkea nouseva ja korkea pysyvä. Keski-iän työprofiili, jota luonnehti suurempi tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuva rasitus, ennusti vahvasti arjen toimien rajoitteisuutta myöhemmällä iällä kummallakin sukupuolella. Lisääntyneen toimintarajoittuneisuuden korkean riskin ryhmään kuuluivat myös työprofiilit, joita naisilla luonnehti fyysisesti vähemmän vaativa toimistotyö ja miehillä esimiestyö teknisissä ammateissa.

Väitöstyön päätelmänä voidaan todeta, että työperäisten altistusten taso ja altistusten yhteisvaikutukset keski-iässä ennustavat vahvasti tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa sekä miehillä että naisilla. Kahden samanaikaisen työperäisen altistuksen yhteisvaikutus on niin ikään tärkeää huomioida ihmisten ollessa vielä työelämässä. Työpaikka voisikin toimia myöhemmän elämän tuki- ja liikuntaelinterveyden rappeutumisen vähentämisen ja ehkäisemisen areenana. Tarvitaan edelleen lisää näyttöä seurantatutkimuksista, jotta kyseisten yhteyksien syyseurauspäätelmät voidaan todentaa.

******

Prakash K.C.:n väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2381, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1890, Tampere University Press 2018.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae