Siirry pääsisältöön

Liikunta hidastaa vaihdevuosien hormonimuutoksista johtuvaa lihasmassan vähentymistä

Laaja keski-ikäisiä naisia koskeva tutkimus osoittaa lihasten ikääntymismuutosten kuuluvan viisikymppisten naisten arkipäivään. Silloin naiset siirtyvät esivaihdevuosien kautta menopaussiin, jolloin naissukuhormoni estrogeenin tuotanto pysähtyy. Tämä vaikuttaa myös lihaksiin ja johtaa lihasmassan vähentymiseen. Liikunta kuitenkin auttaa ylläpitämään lihaksia myös vaihdevuosi-iässä.

 

Kehonkoostumuksen muutos – osa lihamassasta korvautuu rasvalla – kuuluu tavanomaiseen ikääntymiseen. Naisten lihakset pienentyvät jonkun verran aikaisemmin kuin miesten. Tämän on arveltu liittyvän vaihdevuosien hormonimuutokseen, mutta ilmiötä on vaikea erottaa tavallisesta ikääntymisestä ilman siihen suunniteltua pitkittäistutkimusta.

– Tiesimme, että estrogeeni osallistuu lihasten ominaisuuksien säätelyyn. Seuraamalla esivaihdevuosista menopaussiin siirtyvien naisten hormonitoimintaa, mittaamalla eri menetelmiä käyttäen, mitä lihaksille tapahtuu, ja huomioimalla analyyseissä kronologinen ikääntyminen pystyimme osoittamaan lihasmassan vähentyvän jo varhaisessa menopaussissa, kertoo tohtorikoulutettava Hanna-Kaarina Juppi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksessa lihasten koko mitattiin silloin, kun naiset olivat vielä esivaihdevuosivaiheessa, ja mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuukautiset ovat pysyvästi loppuneet eli nainen on siirtynyt menopaussiin. Keskimäärin tutkimuksessa mukana olleet naiset ehtivät ikääntyä noin puolitoista vuotta 51,5-vuotiaasta 53-vuotiaaksi. Vaihdevuosien siirtymävaihe on kuitenkin yksilöllinen: toisilla siirtymä kesti alle puoli vuotta, toisilla yli kolme vuotta. Tänä aikana lihasmassa väheni keskimäärin noin prosentin.

– Havaittu muutos ei kuulosta suurelta. Merkityksellistä on, että muutos tapahtuu nopeasti ja voi koko kehon tasolla vaikuttaa haitallisesti aineenvaihduntaan, sillä lihakset ovat tärkeä kehon aineenvaihdunnan ylläpitäjä, Juppi tarkentaa.

Tutkimuksessa fyysisen aktiivisuuden havaittiin vaikuttavan positiivisesti lihasmassan säilymiseen myös vaihdevuosien aikana. Naisilla, jotka harrastivat enemmän liikuntaa tutkimuksen aikana, oli suurempi lihasmassa ennen ja jälkeen vaihdevuosien kuin niillä naisilla, jotka liikkuivat vähemmän. Vaihdevuodet vähentävät lihasmassaa, mutta pysymällä fyysisesti aktiivisena muutokseen voi vaikuttaa.

Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja liikuntatieteellisen tiedekunnan Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky- eli ERMA-tutkimusta, jota johtaa akatemiatutkija Eija Laakkonen. ERMA-tutkimukseen on osallistunut yli tuhat 47-55 -vuotiasta Jyväskylässä tai lähiseudulla asuvaa naista. Heistä 381 oli tutkimuksen alussa esivaihdevuosivaiheessa ja 234 ehti seurannan aikana siirtyä vaihdevuosien siirtymävaiheen yli varhaiseen postmenopaussiin. Tutkimusprojektia on rahoittanut Suomen Akatemia ja Euroopan komissio.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:

Juppi, H.-K., Sipilä, S., Cronin, N.J., Karvinen, S., Karppinen, J.E., Tammelin, T.H., Aukee, P., Kovanen, V., Kujala, U.M., Laakkonen, E.K. Role of Menopausal Transition and Physical Activity in Loss of Lean and Muscle Mass: A Follow-Up Study in Middle-Aged Finnish Women. J. Clin. Med. 2020, 9, 1588. https://www.mdpi.com/724112

Lisätietoja:

  • Tohtorikoulutettava Hanna-Kaarina Juppi, hanna.k.juppi@jyu.fi, 040 8204850
  • Akatemiatutkija Eija Laakkonen, eija.k.laakkonen@jyu.fi, 040 8053588
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae