Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Plasmassa kiertävä soluvapaa DNA on yhteydessä kuolleisuuteen ja tulehdustekijöihin: Tervaskannot 90+ Tutkimus

Tutkimusjulkaisu: Plasmassa kiertävä soluvapaa DNA on yhteydessä kuolleisuuteen ja tulehdustekijöihin: Tervaskannot 90+ Tutkimus

Vanhenemiseen liittyy tyypillisesti matala-asteinen tulehdus – ilmiö, jonka on myös havaittu ennustavan vanhusten kuolleisuutta useissa tutkimuksissa.

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli analysoida plasman soluvapaan DNA:n pitoisuuden yhteyttä tulehdusmarkkereihin sekä vanhusten kuolleisuuteen 4-vuotisseurannassa. Tutkimuspopulaatio koostui 258 Tervaskannot 90+ tutkimushenkilöstä. Havaitsimme, että soluvapaan DNAn pitoisuus korreloi suoraan C-reaktiivisen proteiinin, interleukiini 1 reseptori antagonistin, seerumin amyloidi A:n ja indoleamiini 2,3-dioksygenaasi entsyymiaktiivisuuden plasmatasojen kanssa. Lisäksi soluvapaan DNA:n pitoisuus korreloi käänteisesti HDL-kolesterolin plasmapitoisuuden kanssa. Havaitsimme myös, että soluvapaan DNA:n plasmakonsentraatio ennusti sairauksista ja muista riskitekijistä riippumatta vanhusten kuolleisuutta 4-vuotisseurannnassa. Soluvapan DNA:n pitoisuss voisi täten olla uusi vanhusten systeemisen tulehduksen biomarkkeri ja kuolleisuuden ennustetekijä.

Jylhävä J, Jylhä M, Lehtimäki T, Hervonen A, Hurme M.
Exp Gerontol. 2012 May;47(5):372-8. doi: 10.1016/j.exger.2012.02.011. Epub 2012 Mar 3. PubMed PMID: 22406558.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae