Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Oma kokemus fyysisestä kunnosta kertoo tulevaisuuden dementiariskistä

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Tukholman Karoliinisen instituutin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että noin viisikymmenvuotiaana huonoksi koettu fyysinen kunto on vahvasti yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua dementiaan seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana.

Mitä vastaisit, jos sinulta kysyttäisiin, millaiseksi koet tällä hetkellä oman fyysisen kuntosi? Onko se mielestäsi hyvä, kohtalainen vai arvioisitko sen jopa huonoksi? Vastauksesi saattaa paljastaa hyvinkin paljon tulevaisuuden riskistäsi sairastua muistisairauteen.

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Tukholman Karoliinisen instituutin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että noin viisikymmenvuotiaana huonoksi koettu fyysinen kunto on vahvasti yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua dementiaan seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Mikäli henkilö viisikymppisenä arvioi oman fyysisen kuntonsa huonoksi, oli riski sairastua dementiaan jopa nelinkertainen verrattuna henkilöihin, jotka kokivat kuntonsa hyväksi.

– Itsearvioidun terveydentilan merkitys huonontuvan terveyden ennustajana on ennenkin huomioitu, mutta vahva yhteys huonon koetun fyysisen kunnon ja lisääntyneen dementiariskin välillä on uusi löydös, tutkijatohtori Jenni Kulmala Gerontologian tutkimuskeskuksesta Jyväskylästä kertoo.

Yhteys huonon kunnon ja dementiariskin välillä oli erityisen vahva henkilöillä, joilla ei ollut perinnöllistä alttiutta muistisairauteen. Yhteys lisäksi vahvistui entisestään, mikäli ihmisellä oli pitkäaikaissairauksia.

– Krooniset sairaudet jo itsessäänkin lisäävät dementiariskiä. Mikäli myös fyysinen kunto on huono, lisääntyy dementiariski huomattavasti. Tämän vuoksi fyysisen kunnon ylläpito onkin erittäin tärkeää, mikäli sairastaa jotain kroonista sairautta, Kulmala toteaa.

Kokemus huonosta fyysisestä kunnosta on tutkimusten mukaan yhteydessä moniin tekijöihin. Luonnollisesti vähäinen liikunnan harrastaminen heikentää fyysistä kuntoa, mutta oma kokemus huonosta kunnosta saattaa liittyä myös matalampaan sosioekonomiseen asemaan, psyykkisiin oireisiin, kuten masennukseen tai stressiin tai vaikka heikkoon ravitsemukseen, tupakointiin tai alkoholin käyttöön. Mikäli siis koet fyysisen kuntosi huonoksi, onkin syytä pysähtyä miettimään, mikä kokemuksen aiheuttaa.

– Monet haitalliset elintavat lisäävät dementiariskiä. Kokemus huonosta fyysisestä kunnosta todennäköisesti koostuu eri tekijöistä, ja myös eri asioista eri ihmisillä. Tämän vuoksi kannustaisinkin fyysisen kuntonsa huonoksi kokevia miettimään, mikä kokemuksen aiheuttaa. Auttaisiko liikunnan lisääminen, ravinnon muuttaminen terveellisemmäksi, rennompi ote elämään vai ehkä kroonisten sairauksien parempi hoitotasapaino? Mikäli muutoksen jälkeen arvioit fyysisen kuntosi paremmaksi, olet ehkä vaikuttanut juuri siihen tekijään, joka olisi lisännyt tulevaisuuden dementiariskiäsi, Jenni Kulmala kertoo.

Tutkittavat henkilöt, joita oli yhteensä 3559, kuuluivat Cardiovascular Risk Factors and Incidence of Dementia (CAIDE) – tutkimuksen kohdejoukkoon. Tutkimus toteutettiin THL:n, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Tukholman Karoliinisen instituutin yhteistyönä professori Miia Kivipellon johdolla. Tutkimus on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä

  • Lisätietoja: Jenni Kulmala, Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) ja terveystieteiden laitos, p. 040-8053568, jenni.kulmala@jyu.fi
  • Artikkelin tiedot: Kulmala J, Solomon A, Kåreholt I, Ngandu T, Rantanen T, Soininen H, Laatikainen T, Tuomilehto J, Kivipelto M.:  Association between mid- to late life physical fitness and dementia: evidence from the CAIDE study. Journal of Internal Medicine 2014. Jan 20. doi: 10.1111/joim.12202. [Epub ahead of print] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12202/abstract
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae