Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Älykkäät nuoret säilyttävät fyysisen toimintakyvyn vanhana

Uuden Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan varhaisen aikuisuuden älylliset kyvyt ovat yhteydessä vanhuuden fyysiseen toimintakykyyn

– Fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky ovat tärkeitä tekijöitä itsenäisen elämän ja elämänlaadun säilymisen kannalta. Kognitiivinen heikentyminen huonontaa motorisista tehtävistä suoriutumista, toteaa tohtorikoulutettava Taina Poranen-Clark.

Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus perustuu Helsinki Birth Cohort Studyn aineistoon. Tutkimukseen osallistui 360 vuosina 1934-44 syntynyttä suomalaista miestä. He olivat suorittaneet nuorina aikuisina vuosina 1952-72 armeijassa ollessaan  älykkyystestin, joka sisälsi matemaattista, suullista sekä visuaalista päättelytaitoa mittaavia tehtäviä. Fyysinen toimintakyky arvioitiin kyselylomakkeella 61 ja 71 vuoden iässä.  Kyselylomakkeella selvitettiin tutkittavien omaa käsitystä siitä, miten he kykenevät suoriutumaan fyysistä suorituskykyä vaativista päivittäiseen elämään liittyvistä tehtävistä, kuten ostosten kantamisesta, portaiden noususta tai kävelystä.

Miehet, jotka suoriutuivat paremmin armeijan älykkyystestistä, kokivat fyysisen toimintakykynsä paremmaksi varhaisessa vanhuudessa kuin ne miehet, jotka suoriutuivat testistä heikommin. Sama trendi jatkui vielä kymmenen vuoden seurannan jälkeenkin.

Varhaista aikuisuutta voidaan pitää ajanjaksona, jolloin aivojen kehitys on huipussaan. Tällä on mahdollisesti vaikutuksia kognitiiviseen reservikapasiteettiin vanhuudessa, joka on puolestaan yhteydessä fyysisen toimintakyvyn säilymiseen hyvänä. Hyvä kognitiivinen reservikapasiteetti suojaa aivoja pidempään rakenteellisilta ja toiminnallisilta ikääntymismuutoksilta.

– Lapsuuden sosioekonominen tausta sekä aikuisuuden painoindeksi ovat tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kognitiiviseen ja fyysiseen toimintakykyyn. Nämä tekijät otettiin huomioon tässä tutkimuksessa, Poranen-Clark toteaa.

– Eliniän pidentyessä on tärkeää selvittää tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kognitiiviseen ja fyysiseen toimintakykyyn vanhuudessa. Tutkimuksessa saatu yhteys viittaa siihen, että tukemalla yksilön kognitiivista kehitystä voidaan edistää kognitiivista reservikapasiteettia, ja näin vaikuttaa parempaan fyysiseen toimintakykyyn vanhuudessa, Taina Poranen-Clark sanoo.

Lisätietoja antaa:
Taina Poranen-Clark, Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, p. 040-8054950 , taina.poranen-clark@jyu.fi

Alkuperäisjulkaisu: Taina Poranen-Clark, Mikaela B. von Bonsdorff, Timo Törmäkangas, Jari Lahti, Niko Wasenius, Katri Räikkönen, Clive Osmond, Minna K. Salonen, Taina Rantanen, Eero Kajantie, Johan G. Eriksson. Intellectual Ability in Young Adulthood as an Antecedent of Physical Functioning in Old Age. Age and Ageing 2016;0:1-5 doi: 10.1093/ageing/afw087

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae