Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Voimaharjoittelu edistää ikääntyneiden elämänlaatua ja elämänhallintaa

Voimaharjoittelulla voidaan edistää ikääntyneiden elinympäristöön liittyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan kokemuksia. Tämä havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Neuromuscular Research Centerin kanssa.

– Voimaharjoittelun merkitys ikääntyneiden lihasvoiman ja fyysisen toimintakyvyn suhteen on hyvin tiedossa. Yhteyksiä psykologiseen toimintakykyyn on tutkittu vähemmän, kertoo tohtorikoulutettava Tiia Kekäläinen Jyväskylän yliopistosta. 

Tutkimukseen osallistui 104 tervettä 65–75-vuotiasta henkilöä, jotka eivät lähtötilanteessa noudattaneet ikääntyvien kestävyysliikunnan suositusta. Heillä ei ollut myöskään aiempaa voimaharjoittelutaustaa.  

Osallistujat arvottiin kolmeen interventioryhmään ja verrokkiryhmään. Interventioryhmät osallistuivat ohjattuun voimaharjoitteluun yhdeksän kuukauden ajan. Ensimmäiset kolme kuukautta kaikki totuttautuivat voimaharjoitteluun harjoittelemalla kahdesti viikossa. Lopun tutkimusajan ryhmät osallistuivat nousujohteiseen voimaharjoitteluun eri tiheyksillä: kerran, kahdesti tai kolmesti viikossa. Psykologista toimintakykyä arvioitiin fyysisen, psykologisen, sosiaalisen ja elinympäristöön liittyvän elämänlaadun, elämänhallinnan tunteen ja masennusoireiden kautta.

Elinympäristöön liittyvä elämänlaatu parantui voimaharjoittelun seurauksena jo kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen. Yhdeksän kuukautta kestäneen harjoittelun myötä myös elämänhallinnan tunne lisääntyi, mutta vain koko tutkimusjakson aikana kahdesti viikossa harjoitelleilla.

– Tulokset viittaavat siihen, että voimaharjoittelun myötä ikääntyneet kokevat pärjäävänsä elinympäristössään ja hallitsevansa elämäänsä entistä paremmin. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, näkyvätkö vaikutukset myös nyt tutkittua pitemmällä aikavälillä. Harjoittelun tiheydestäkin tarvitaan lisää tutkimusta, Kekäläinen toteaa.   

Tämä tutkimus tukee aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että voimaharjoittelulla on myönteisiä vaikutuksia ikääntyneiden psykologiselle toimintakyvylle. Näin ollen säännöllistä voimaharjoittelua voidaan suositella fyysisten hyötyjen lisäksi myös psykologisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Quality of Life Research -lehdessä. Tutkimusta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kekäläinen, T., Kokko, K., Sipilä, S. & Walker, S. Effects of a 9-month resistance training intervention on quality of life, sense of coherence, and depressive symptoms in older adults: randomized controlled trial. Quality of Life Research. https://doi.org/10.1007/s11136-017-1733-z

Lisätietoja:

Tiia Kekäläinen, Gerontologian tutkimuskeskus ja Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

tiia.m.kekalainen@jyu.fi, puh. 040 8287501

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae