Siirry pääsisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tutkijatohtori Erja Portegijsille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahan uudelle tutkimushankkeelle joka käsittelee iäkkäiden henkilöiden ulkona liikkumista ja heitä ympäröivää ympäristöä

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti 11 uutta tutkimushanketta vuonna 2014. Rahoitetut tutkimushankkeet valikoituivat 41 hakemusten joukosta. Yksi rahoitetuista hankkeesta on ”Maantieteelliset piirteet, ulkona liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus iäkkäillä henkilöillä (GEOage)” projekti, jota johtaa Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkija, Erja Portegijs.

Kolmivuotinen GEOage tutkimushanke käynnistyy syyskuussa 2014. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ympäristön piirteiden merkitystä iäkkäiden henkilöiden liikkumiselle ja fyysiselle aktiivisuudelle. Tutkimuksessa kehitetään tietokanta käyttäen paikkatietojärjestelmää (GIS) sekä hyödynnetään jo aiemmin ”Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (LISPE)” kohorttitutkimuksessa kerättyä aineistoa. Lisäksi fokusryhmä toiminnalla pyritään varmistamaan, että tutkimuksen tuottama tieto ja tietokanta ovat merkityksellisiä yhteiskunnalle. Fokusryhmään osallistuvat tutkijoiden lisäksi, iäkkäät henkilöt ja paikalliset ympäristösuunnittelun toimijat.

Ikääntyessä, fyysisellä aktiivisuudella, erityisesti kävelyllä, on suuri merkitys terveyden ylläpitämisessä. Rajoittamaton liikkuminen kotiympäristössä on edellytys iäkkäiden henkilöiden autonomialle, osallistumiselle sekä elämänlaadulle. Objektiivisen ympäristöpiirteiden merkityksestä iäkkäiden henkiöiden liikkumiselle, erityisesti Suomen kaltaisessa ympäristössä, tiedetään vain vähän. Tutkimuksessa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksen lisäksi myös mm. ympäristönsuunnittelussa, jotta voidaan kehittää kaiken ikäisille sopivia liikuntaympäristöjä.

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Erja Portegijs, puh. 040 481 4347, erja.portegijs@jyu.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae