Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Sytomegaloviruksen vaikutus ihmisen immuunijärjestelmän vanhenemiseen

Vanheneminen johtaa immuunijärjestelmän toiminnan heikkenemiseen. Ihmisen sytomegalovirus (CMV) saattaa olla yksi osatekijä tämän heikkenemisen taustalla.

CMV on herpesvirus, joka oireettoman primaari-infektion jälkeen jää latentiksi elimistöön. Tutkimukset viittaavat siihen, että pitkäaikainen latenssi ja toisaalta viruksen mahdollinen uudelleenaktivoituminen johtavat haitallisiin muutoksiin immuunijärjestelmässä. Koska valtaosa väestöstä kantaa CMV-virusta, on CMV:stä riippumattomien vanhenemismuutosten tutkiminen haastavaa.

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää mitkä vanhenemismuutokset johtuvat biologisesta vanhenemisesta sinänsä ja mitkä muutokset puolestaan ovat yhteydessä latenttiin CMV-infektioon. Tutkimuspopulaatio koostui 146 Tervaskanto 90+ tutkimushenkilöstä sekä 11 nuoresta kontrollihenkilöstä, joiden veren mononukleaarisolujen geeni-ilmenemisen tasot määritettiin genominlaajuisesti. Sekä CMV-positiivisten että -negatiivisten vanhusten geeni-ilmenemisen tasoa verrattiin nuoriin CMV-negatiivisiin kontrolleihin. Näin löydettiin joukko geenejä ja signalointireittejä, joiden ilmenemisen muutos vanhetessa on riippuvainen CMV-infektiosta. Tutkimus osoittaa, että vanhenemiseen liittyvissä geeni-ilmenemisen muutoksissa on huomattavia eroja CMV-positiivisten ja -negatiivisten henkilöiden välillä. Lisäksi tutkimus viittaa siihen, että CMV:stä riippumattomat vanhenemiseen liittyvät muutokset ovat monimuotoisempiakuin CMV:stä riippuvaiset.

Kuparinen T, Marttila S, Jylhävä J, Tserel L, Peterson P, Jylhä M, Hervonen A, Hurme M. Exp Gerontol. 2013 Mar;48(3):305-12. doi: 10.1016/j.exger.2012.12.010.

Lisätietoja:

Saara Marttila
Mikrobiologia ja immunologia, Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto
saara.marttila@uta.fi, +358-50-3185813

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae