Siirry pääsisältöön

Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (LISPE) / Taina Rantanen

Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (LISPE) / Taina Rantanen

LISPE on vuosina 2011-2015 toteutettu pitkittäistutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten iäkkäiden ihmisten koti- ja lähiympäristön piirteet ja henkilön toimintakyky yhdessä muokkaavat elinpiirin laajuutta ja elämänlaatua. Päävastemittarina toimi The Life-Space Assessment -mittari (Elinpiirin arviointi).

Tutkimus kesti kaksi vuotta, minkä aikana henkilöitä haastateltiin kolme kertaa; alkutilanteessa, vuoden kuluttua sekä kahden vuoden kuluttua. Tutkimuksen osallistujat olivat 75-90-vuotiaita Jyväskylän ja Muuramen alueella itsenäisesti asuvia henkilöitä. Hankkeeseen otettiin mukaan 848 henkilöä.  Kotihaastattelusta kerättiin tietoja elinpiiristä, koetusta ympäristö esteistä ja liikkumaan houkuttelevista tekijöistä, terveydestä, liikkumiskyvystä, toimintakyvystä, osallistumisesta, fyysisestä aktiivisuudesta, henkilökohtaisista tavoitteista ja elämänlaadusta.  Lisäksi arvioitiin kodin lähiympäristöä sekä mitattiin tutkittavien liikkumiskykyä. Kuolleisuus- ja sairaalahoitotietoja kerättiin rekistereistä.

Tutkittavista valittiin lisäksi 174 henkilön ryhmä, joka käyttivät seitsemän päivän ajan askelmittaria (kiihtyvyysmittaria) sekä täyttivät liikuntapäiväkirjaa. Lisäksi 360 henkilöä täytti liikuntapäiväkirjaa seitsemän päivän aikana. Kävelytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ikääntyneiden ihmisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi tutkittiin liikunnan määrän ja elinpiirin koon yhteyttä.

Tutkimuksella saatiin lisätietoa siitä, miten yksilön ja ympäristön ominaisuudet vaikuttavat ikääntyneiden fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumiseen. Tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, jotta voidaan kehittää ympäristöä kaiken ikäisille sopivaksi ja houkuttelevaksi liikkumiseen.

Rahoittajat
Suomen Akatemia – Asumisen tulevaisuus tutkimusohjelma, Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Jyväskylän yliopisto

Tutkijaryhmä
Vastuullinen tutkijaProfessori Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyökumppanit
Lundin yliopisto, Center for Supportive Environments (Prof. Susanne Iwarsson)

Keskeisimmät julkaisut
Rantakokko M, Iwarsson S, Mänty M, Leinonen R, Rantanen T. Perceived barriers to mobility in the outdoor environment and development of walking difficulty in older people. Age and Ageing 2012;41(1):118-21.

Rantakokko, M, Iwarsson S,  Kauppinen M, Leinonen R, Heikkinen E, Rantanen T. Quality of Life and Barriers in the Outdoor Environment in Old Age. J Am Geriatr Soc 2010;58(11):2154-9.

Eronen J, von Bonsdorff MB, Rantakokko M, Rantanen T. Accumulation of disparity in physical activity in old age. Aging, Clinical Experimental Research Epub ahead of print 2012 Apr 23, doi: 10.3275/8389

Rantanen T, Portegijs E, Viljanen A, Eronen J, Saajanaho M, Tsai L-T, Kauppinen M, Palonen E-M, Sipilä S, Iwarsson S, Rantakokko M. Individual and Environmental Factors Underlying Life-Space of Older People – Study Protocol and Design of a Cohort Study on Life Space Mobility in Old Age (LISPE). BMC Public Health 2012, 12:1018. DOI: 10.1186/1471-2458-12-1018.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae