Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Huo­no muis­ti ja hei­kot ja­lat – mo­lem­pi pa­hem­pi

Tuore Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kävelyvaikeudet ovat kaikkein todennäköisimpiä ikääntyneillä, joilla on heikentyneen jalkojen toimintakyvyn lisäksi myös muistiongelmia.

Ikääntyessä sekä fyysisessä että kognitiivisessa toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia, ja nämä muutokset ovat usein kytköksissä toisiinsa. Kun jalkojen toimintakyky, kuten lihasvoima ja tasapaino, alkavat heiketä, myös muistiongelmia saattaa ilmetä.

– Muistiongelmat tai heikentynyt jalkojen toimintakyky yksinkin esiintyessään lisäsivät kävelyvaikeuksien vaaraa, mutta kun henkilöllä oli molemmat, kävelyvaikeuksien todennäköisyys nousi jopa kahdeksankertaiseksi terveisiin ikätovereihin verrattuna, tohtorikoulutettava Sini Siltanen tiivistää.

Kun jalkojen lihasvoima, kävelynopeus ja tasapaino olivat heikenneet, riski kävelyvaikeuksien kokemiselle kahden vuoden aikana oli kaksinkertainen.

– Hieman yllättävää oli, että kognitiivisen toimintakyvyn rooli ei ollut seurantatuloksissa yhtä merkittävä. Tämä voi johtua siitä, että muistiongelmia jo alkutilanteessa kokeneiden henkilöiden kognitiivinen toimintakyky heikkeni seurannan aikana entisestään, niin etteivät he pystyneet luotettavasti arvioimaan kävelykykyään enää tutkimuksen loppumittauksissa, Siltanen toteaa.

Kävelykyky on usein edellytys sille, että voimme asioida ja harrastaa kodin ulkopuolella ja liikkua sinne, minne haluamme, silloin kuin haluamme. Kävelyvaikeudet kertovat siis rajoittuneista mahdollisuuksista lähteä ulos kotoa, ja siksi niiden ehkäisy on tärkeää.

– Tuloksemme osoittavat, että henkilöt, joilla on ongelmia sekä jalkojen että muistin toiminnan kanssa, ovat suuressa vaarassa menettää toimintakykyään entisestään. Näin ollen liikkumiskykyä edistävien ohjelmien kannattaisi keskittyä erityisesti tähän haavoittuvaan ryhmään. Toisaalta ikääntyneet itse voisivat panostaa paitsi fyysiseen harjoitteluun, myös aivojumppaan, Siltanen kiteyttää.

Tutkimuksessa seurattiin 848:a 75-90-vuotiasta Jyväskylän alueella asuvaa henkilöä kahden vuoden ajan. Tutkittavat saivat itse raportoida, kokevatko he arkielämässään kävelyvaikeuksia liikkuessaan kahden kilometrin matkan.

Lisätietoja: Tohtorikoulutettava Sini Siltanen, puh. 040 8055051, sini.k.t.siltanen@jyu.fi

Alkuperäisjulkaisu: Siltanen S., Portegijs E., Saajanaho M., Poranen-Clark T., Viljanen A., Rantakokko M., Rantanen T. The combined effect of lower extremity function and cognitive performance on perceived walking ability among older people: A two-year follow-up study. The Journals of Gerontology: Series A, gly103, https://doi.org/10.1093/gerona/gly103

Tutkimus toteutettiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC).  GEREC (www.gerec.fi) on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteinen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta. Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, Opetus- ja Kulttuuriministeriö sekä Euroopan Tiedeneuvosto.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae