Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneen elinpiiri kapenee, kun muisti ja tarkkaavaisuus heikkenevät

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivisen toiminnanohjauksen heikentyminen ennustaa ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuden vähentymistä.

Toiminnanohjaus on kaiken tavoitteellisen toiminnan kannalta tärkeä kognitiivinen kyky. Siinä tarvitaan monimutkaisia kognitiivisia prosesseja, kuten informaation säilyttämistä työmuistissa, kykyä vaihtaa tarvittaessa tehtävästä toiseen sekä tarkkaavaisuuden ylläpitoa ja kontrollia, selvittää tohtorikoulutettava Taina Poranen-Clark.

Toiminnanohjauksen yhteyttä liikkumisaktiivisuuteen elinpiirissä on tutkittu aikaisemmin, mutta yhteyden suuntaa ei ole aikaisemmin selvitetty, kertoo Poranen-Clark.  Tässä tutkimuksessa pystyttiin selvittämään kumpi tekijöistä, kognitiivinen toiminnanohjaus vai liikkumisaktiivisuus elinpiirissä, ennustaa vahvemmin toinen toistaan kahden vuoden seurannassa. Tutkimuksessa otettiin huomioon tutkittavien ikä ja sukupuoli.

Liikkumisaktiivisuus elinpiirissä kuvaa henkilön liikkumisen laajuutta, määrää ja mahdollista avun tarvetta liikkumiseen. Ikääntyneen henkilön itsenäisen elämän ja aktiivisena vanhenemisen kannalta on tärkeää, että hän pystyy liikkumaan itsenäisesti minne haluaa, milloin haluaa ja miten haluaa, Poranen-Clark toteaa.

Tutkimukseen osallistui 108 kotonaan asuvaa 76-91 –vuotiasta henkilöä. Tutkittavat osallistuivat kotona tehtäviin haastatteluihin ja testeihin vuosina 2014 ja 2016. Liikkumisaktiivisuutta elinpiirissä kysyttiin haastattelua edeltävien neljän viikon ajalta. Toiminnanohjausta arvioitiin tutkimuksessa kognitiivista suorituskykyä mittaavalla Trail Making Testillä, josta suoriutuminen vaatii mm. työmuistin käyttöä, keskittymiskykyä, prosessointinopeutta ja joustavuutta.

Kognitiivisen toiminnanohjauksen ja motorisen kontrollin säätely tapahtuu ensisijaisesti etuaivolohkon alueella aivoissa. Tämä aivoalue on erityisen altis normaalin ikääntymisen mukanaan tuomille muutoksille. Etuaivolohkon alueen toiminnan heikkeneminen ei ainoastaan vaikuta kognitiiviseen toimintakykyyn vaan mahdollisesti myös motorisiin toimintoihin. Kognitiivisen toiminnanohjauksen heikentyminen voi näkyä elinpiirin kaventumisena ennakoiden myöhemmin alkavaa muistisairautta, Poranen-Clark toteaa.

Kognitiivinen heikentyminen saattaa vähentää mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä estää pääsyn yhteiskunnallisiin palveluihin, mikä taasen kiihdyttää kognitiivista heikentymistä. Toiminnanohjausta harjoittamalla voidaan ylläpitää ikääntyvien mahdollisuuksia toimia ja liikkua aktiivisesti elinpiirissään. Kognitiivisen harjoittelun merkitystä liikkumisaktiivisuuden ylläpitämisessä olisi syytä tutkia lisää.

Lisätietoja antaa:
Taina Poranen-Clark, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, p. 040-8054950 , taina.poranen-clark@jyu.fi

Alkuperäisjulkaisu: Poranen-Clark, T., von Bonsdorff, M., Rantakokko; M., Portegijs E., Eronen, J., Pynnönen, K., Eriksson, J., Viljanen, A., Rantanen, T.  The Temporal Relationship between Executive Function and Life-space Mobility in Old Age Journal of Gerontology: Medical Sciences (2017) https://doi.org/10.1093/gerona/glx217

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae