Siirry pääsisältöön

Väitöstilaisuus 26.3.2021: Geriatrisen arvioinnin käyttöä iäkkäiden potilaiden hoidossa tulisi lisätä, LL Hanna Kerminen

Elimistön vanhenemismuutoksista ja sairauksista johtuen iäkkäät potilaat ovat erityispiirteinen ja haavoittuva potilasryhmä. He hyötyvät siitä, että heidän elämäntilannettaan tarkastellaan laaja-alaisesti ja sairauksien lisäksi huomioidaan toimintakyky sekä psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Geriatrinen arviointi on kehitetty työvälineeksi iäkkään potilaan kattavaan arviointiin. Arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen hoidon ja kuntoutuksen suunnitelma. Tampereen yliopistossa väittelevä LL Hanna Kerminen selvitti geriatrisen arvioinnin toteutumista ja hyödyntämistä käytännön potilastyössä.

LL, geriatrian erikoislääkäri Hanna Kermisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Geriatric Assessment in Clinical Practice – Current Situation and Challenges in Implementation tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 26.3.2021 kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii tenure track -professori Esa Jämsen Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Linkki tilaisuuden seurantaan sekä laajempi uutinen väitöksestä löytyy Tampereen yliopiston sivuilta.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae