Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Tehostetussa palveluasumisessa asuvat muistisairaat kokevat eniten kuormittavia siirtymiä elämän loppuvaiheessa

Muistisairaista elämän loppuvaihetta elävistä, vanhainkodissa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvista ihmisistä joka kymmenes koki kuormittaviksi luokiteltavia siirtymiä hoitopaikkojen välillä kolmen viimeisen elinkuukauden aikana. Yleisimpiä olivat toistuvat siirtymät terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoitoon. Siirtymät olivat huomattavasti yleisempiä niille jotka asuivat tehostetussa palveluasumisessa kuin niille jotka asuivat perinteisessä vanhainkodin laitoshoidossa; tehosteussa palveluasumisessa lähes joka viides (18.3%) koki kuormittavia siirtymiä. Vanhainkodissa asuvista vain 6% koki vastaavia siirtymiä.

Tulokset ovat peräisin Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen muuttuvat haasteet (COCTEL) tutkimushankkeesta, joka on meneillään Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja terveystieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekistereistä. Aineisto sisälsi sosiaali- ja terveysalan palvelujen käytön koko maassa lukuun ottamatta avohoidon käyntejä.

 Tutkimuksessa tarkasteltiin dementiaa sairastaneita, vanhankodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa viimeisen kuuden elinkuukauden aikana asuneita ihmisiä. Hoitopaikkojen väliset siirtymät laskettiin kuormittaviksi jos 1) siirtymä tapahtui kolmen viimeisen päivän aikana, 2) pitkäaikaishoitopaikka vaihtui esimerkiksi sairaalakäynnin jälkeen viimeisten kolmen kuukauden aikana tai 3) tapahtui vähintään kolme siirtymää viimeisen kolmen kuukauden aikana.  Kuormittavien siirtymien määritelmät perustuvat yhdysvaltalaisiin tutkimuksiin. Ajatuksena on, että elämänsä loppuvaiheita elävät muistisairaat kokevat toistuvat tai aivan viimeisinä päivinä tapahtuvat hoitopaikkojen väliset siirtymät kuormittavina, jolloin niiden tarpeellisuutta ja syitä täytyy punnita erityisen tarkasti. Tutkimusvuodet olivat 2002—2008. Tutkimusvuosien aikana siirtymiä kokeneiden määrässä ei ollut nähtävissä selkää kasvavaa tai vähenevää trendiä. Analyyseissa otettiin huomioon ikä, sukupuoli ja muut diagnoosit.

Tutkimuksen tiedot:

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Forma Leena, Pulkki Jutta, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. Burdensome Transitions at the End of Life Among Long-Term Care Residents With Dementia. Journal of American Medical Directors Association 2014: 15; 643-648.

Lisätiedot:

Mari Aaltonen, mari.s.aaltonen@uta.fi, 040 190 1674

Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae