Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Hyvä fyysinen toimintakyky vähentää kuolleisuuden riskiä myös yli 90-vuotiailla

Tervaskannot 90+ tutkimuksen yhdeksän vuoden seuranannan tulokset osoittavat, että hyvä toimintakyky ja liikkumiskyky samoin kuin hyvä itsearvioitu terveys, kotona asuminen ja naissukupuoli vähentävät kuolleisuuden riskiä vielä yli 90-vuotiaillakin.

Erityisesti miehillä toimintakyvyn säilyminen hyvänä ja liikkumisvaikeuksien puuttuminen alensivat merkittävästi riskiä kuolla. Naisilla toimintakyvyn ja kuolleisuuden välinen yhteys ei ollut yhtä selvä kuin miehillä vaan, naiset elivät selvästi miehiä pidempään vaikka toimintakyvyssä ja liikkumisessa olisikin vaikeuksia. Tulokset osoittavat että, fyysisen toimintakyvyn taso on vahva terveydentilan kuvaaja vielä hyvinkin iäkkäillä henkilöillä.

Alkuperäisjulkaisu:
Tiainen K, Luukkaala T, Hervonen A, Jylhä M. Predictors of mortality in men and women aged 90 and older: A nine-year follow-up study in the Vitality 90+ Study. Age and Ageing 2013; doi: 10.1093/ageing/aft030

Lisätietoja:
Tutkija Kristina Tiainen
Terveystieteiden yksikkö, Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
kristina.tiainen@uta.fi, puh 040-190 1648, www.gerec.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae