Siirry pääsisältöön
Sosiaaliset Suhteet, Arkiaskareet Ja Mielekkäät Harrastukset Tukevat Iäkkäitä Korona-aikana

Sosiaaliset suhteet, arkiaskareet ja mielekkäät harrastukset tukevat iäkkäitä korona-aikana

Tämä tiedeuutinen on julkaistu osana Tutkitun tiedon teemavuotta. GEREC osallistuu teemavuoteen jakamalla Hyviä uutisia vanhenemisesta syksyn 2021 ajan.

Moni kotona asuva iäkäs ihminen on kokenut elämänsä merkitykselliseksi koronapandemian tuomista rajoituksista huolimatta, kertoo tuore tutkimus. Tärkeiksi tekijöiksi merkityksellisyyden kannalta muodostuivat sosiaalisten suhteiden ylläpito, kodin päivittäiset arkiaskareet sekä harrastukset ja luonnossa liikkuminen.

Tutkimuksessa havaittiin, että merkityksellisyyden kokemus oli vahvinta heillä, jotka kokivat terveytensä hyväksi eivätkä täysin noudattaneet 70 vuotta täyttäneitä koskevia suosituksia fyysisten kontaktien välttämisestä. Tutkijoiden mukaan viime mainittu voi liittyä paitsi siihen, että kasvotusten tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä oli enemmän kuin muilla, myös vahvempaan itsemääräämisoikeuden kokemukseen.

Monitieteinen tutkimus 80 vuotta täyttäneiden kotona asuvien ihmisten kokemuksista elämän merkityksellisyydestä korona-ajassa julkaistiin Frontiers in Psychology -tiedejulkaisussa. Tutkimusryhmään kuului tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Tukholman Karoliinisen Instituutista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tutkimusryhmässä olivat mukana GERECin tutkijat Jenni Kulmala Tampereen yliopistosta sekä Inna Lisko Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimus on osa laajaa CAIDE-hanketta (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia), jossa on vuodesta 1998 saakka tutkittu keski-iän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ja elintapoihin liittyvien tekijöiden yhteyttä ikääntymiseen liittyviin ilmiöihin, kuten muistisairauksien riskiin. Tutkimuksen viimeisin aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2019–2020. Viimeisimmän aineistonkeruun tavoitteena on muun muassa selvittää hyvin vanhojen ihmisten terveyttä ja toimintakykyä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta tietoa ikääntyneiden ihmisten korona-aikaan liittyvistä kokemuksista ja vahvistavat aikaisempaa tutkimustietoa erityisesti sosiaalisten suhteiden, itselle mielekkään tekemisen ja osallistumismahdollisuuksien merkityksestä arjen hyvinvoinnille. Virukselta suojelemisen rinnalla onkin tärkeä kiinnittää huomiota siihen, miten merkityksellisyyden tekijöitä voidaan tukea ja ylläpitää niin omassa kodissa kuin hoivakodeissa asuvien vanhojen ihmisten arjessa.

*Tiedeuutisessa on hyödynnetty Itä-Suomen yliopiston tiedotetta. Lue lisää tutkimuksesta ja tutkimustuloksesta Itä-Suomen yliopiston alkuperäisestä tiedotteesta, jossa tutkimusta ja tuloksia avaa yliopistotutkija, dosentti Elisa Tiilikainen.

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/laheiskontaktit-arkiaskareet-ja-luonnossa-liikkuminen-tukevat-iakkaita-pandemiassa

Alkuperäinen artikkeli on saatavilla verkossa:

Elisa Tiilikainen, Inna Lisko, Eija Kekkonen, Alina Solomon, Tiia Ngandu, Miia Kivipelto, Jenni Kulmala (2021). Everyday Life Meaningfulness for the Community-Dwelling Oldest Old During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, 09 September 2021, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.716428.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae