Siirry pääsisältöön

Merja Vuorisalmelle ja Kristina Tiaiselle Suomen Kulttuurirahaston apuraha

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt henkilökohtaisen apurahan Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijoille, Merja Vuorisalmelle (26 000EUR) ja Kristina Tiaiselle (26 000EUR).

Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahoja tänä vuonna yhteensä 1 060 henkilölle, työryhmälle tai yhteisölle. Hakemuksia jätettiin lokakuun hakukierroksella ennätysmäärä, 8 700. Sekä tieteessä että taiteessa apurahan sai noin 12 % hakijoista.

Tutkija Merja Vuorisalmen tutkimushankkeessa selvitetään 90 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä, käytössä tapahtuneita muutoksia ja käyttöön yhteydessä olevia tekijöitä vuosina 1985–2012. Tutkittavat palvelut ovat terveyskeskuksen vuodeosasto, vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen, sairaalat sekä kotihoito. Aineistona käytetään tamperelaista Tervaskannot 90+-kyselytutkimusaineistoa, johon on yhdistetty THL:n terveyden- ja sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekistereistä tiedot palvelujen käytöstä sekä Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä tiedot kuolinajasta ja kuolinsyystä. Vaikka yli 90-vuotiaiden osuus väestössä on kasvamassa, ei ole olemassa tutkimustietoa siitä, minkälaiseksi tämän ikäryhmän palvelujen käyttö on muodostumassa. Alustavat analyysit ovat antaneet viitteitä siitä, että erikoissairaanhoidon osuus tämän ikäryhmän hoidossa on lisääntymässä, ja että puolet 90 vuotta täyttäneistä on jossain vaiheessa pitkäaikaishoidossa. 

Tutkija Kristina Tiaisen tutkimushanke (Predictors and consequences of frailty – A Life course approach) selvittää hauraus-raihnausoireyhtymän (HRO, frailty) koko elämänkaaren aikaisia ennustajia ja oireyhtymään johtavia pitkänaikavälin mekanismeja iäkkäillä naisilla ja miehillä. Lisäksi selitetään HRO:n ennustajia hyvin iäkkäillä, yli 90-vuotiailla naisilla ja miehillä, joilla oireyhtymän esiintyvyys on korkein. HRO:n määritelmästä ei ole olemassa täyttä yksimielisyyttä, mutta yleisimmin sillä tarkoitetaan tilaa, jossa iäkkään paino on laskenut ilman varsinaista syytä, fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja iäkäs tuntee itsenä yleisesti voimattomaksi. HRO:n esiintyvyys lisääntyy ikääntymisen myötä ja se on huomattavasti yleisempi naisilla kuin miehillä. HRO:ää ennustavia ja sen taustalla olevia mekanismeja ei vielä täysin tunneta.

Lisätietoja:

Tutkija Merja Vuorisalmi: merja.vuorisalmi@uta.fi, puh. 040 190 1630

Tutkija Kristina Tiainen: kristina.tiainen@uta.fi, puh. 040 190 1648

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae