Ajankohtaista

Gerontologian tutkimuskeskuksen 1-vuotispäivä
Tampereen yliopiston t-rakennus, Medisiinarinkatu 3. Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.
GERECin kansainvälisen tieteellisen tukiryhmän seminaari (perjantai 11. tammikuuta 2013, 13.25 - maanantai 18. helmikuuta 2013, 13.25 )
Ensimmäinen GERECin kansainvälisen tieteellisen tukiryhmän seminaari järjestetään Tampereella 15.1.
Tutkimusjulkaisu: Vapaaehtoistyössä apua saaneet iäkkäät henkilöt eivät kokeneet itseään passiivisiksi vastaanottajiksi, vaan ylläpitivät vastavuoroisuutta monin keinoin.
Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi -hankkeessa apua saaneille henkilöille tehtyjen haastattelututkimusten ja laadullisen analyysin tulokset osoittivat, että myös apua saaneet vanhukset kokivat osaltaan antaneensa suhteessaan vapaaehtoistyöntekijöihin.
GEREC:in tutkijaryhmä mukana kansainvälisessä ikääntymisen tutkimusohjelmassa
Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijaryhmälle Akatemian rahoitusta Jyväskylän yliopistoon hankkeeseen Kuulo, muisti ja hyvinvointi: meluisan ympäristön asettamat haasteet iäkkäille henkilöille.
Juho Vainion Säätiö on myöntänyt rahoitusta
Tutkimusjulkaisu: Polven tekonivel auttaa myös yli 75-vuotiaita
Tutkimusjulkaisu: Useat yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat liikkumiskyvyn heikkenemisprosessiin vanhuudessa
Liikkumiskyky on avainasemassa iäkkään ihmisen itsenäiselle elämälle.
Tutkimusjulkaisu: Yli 90 -vuotiaat ovat terveydeltään ja toimintakyvyltään hyvin heterogeeninen ikäryhmä
Tervaskannot 90+ -hankkeen viimeisimmän postikyselyn tulokset osoittivat, että terveys ja toimintakyky vaihtelevat suuresti yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä.
Tutkimusjulkaisu: Palveluasuminen yleistyy mutta hoitaa harvoin elämän loppuun saakka
Tehostettu palveluasuminen on kasvattanut asemaansa vanhainkodin kustannuksella vanhuusiän pitkäaikaishoidossa. Vanhainkodit ja erityisesti palveluasumisyksiköt eivät kuitenkaan usein kykene hoitamaan asukkaita heidän elämänsä loppuun saakka, vaan heidät siirretään muuhun hoitopaikkaan ennen kuolemaa. Asia käy ilmi Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.
Tutkimusjulkaisu: Onko hyvä vanheneminen mahdollista yli 90-vuotiaalle?
Hyvän, tai ”onnistuneen” vanhenemisen (successful aging) keskeisinä tunnusmerkkeinä pidetään tutkimuksessa yleensä sairauksien puuttumista ja hyvää toimintakykyä.
Tutkimusjulkaisu: Kaatumisen pelko vaikeuttaa kotona selviytymistä lonkkamurtuman jälkeen
Tohtorikoulutettava Johanna Edgren selvitti tutkimuksessaan, että tasapaino ja itse arvioitu tasapainovarmuus ja olivat vahvasti yhteydessä päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen lonkkamurtuman kokeneilla yli 60-vuotiailla henkilöillä.
Tutkimusjulkaisu: Vaihdevuosien hormonihoito voi ehkäistä keskivartalolihavuutta
Tutkijatohtorina työskennelleen Maarit Ahtiaisen tutkimuksessa todettiin että pitkäaikainen, estrogeeniä sisältävä hormonihoito säilytti kehon testosteroni-estrogeeni-tasapainon vaihdevuosia edeltävän kaltaisena ja oli yhteydessä kehon pienempään rasvan määrään, rasvan terveellisempään jakautumiseen kehon eri puolille ja parempaan elimistön insuliiniherkkyyteen.
Tutkimusjulkaisu: Vyötärönympäryksellä ja tulehdustasolla yhteisvaikutusta kuolleisuuteen 90-vuotiailla
Tohtoriopiskelija Inna Liskon tutkimuksessa pieni vyötärönympärys yhdistettynä matalaan tulehdustasoon ennakoi alhaista kuolleisuutta 90-vuotiailla naisilla neljän vuoden seurannassa
Tutkimusjulkaisu: Sosiaalinen aktiivisuus pidentää elinikää ja vähentää iäkkäiden laitoshoidon tarvetta
Tohtorikoulutettava Katja Pynnönen toteaa tutkimuksessaan että sosiaalisesti aktiivisemmilla ikäihmisillä oli noin 17 vuoden seurannan kuluessa pienempi kuolleisuuden ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumisen riski kuin sosiaalisiin toimintoihin vähemmän osallistuvilla.
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta myöntänyt tutkijatohtorirahoitusta gerontologiaan
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on syyskuun 2011 haun perusteella myöntänyt tutkijatohtorirahoitusta Mikaela von Bonsdorffille ja Elina Sillanpäälle
Tutkimusjulkaisu: Lapset ja lapsenlapset ehkäisevät itärajan takaa muuttaneiden ikääntyvien syrjäytymistä
Tohtoriopiskelija Sari Heikkisen tutkimuksessa ilmeni että arjen askareet sujuvat ikääntyviltä maahanmuuttajilta mutta tunnetasolla he kokevat olevansa yksinäisiä.
Tutkimusjulkaisu: Laiha syntyessä, lihava keski-iässä - diabeetikko vanhuudessa?
Yliopistotutkija Mikaela von Bonsdorff: Pienikokoisilla vauvoilla selvästi korkeampi veren sokeri- ja insuliinitaso sekä suurempi riski sairastua diabetekseen yli 75 vuoden iässä.
Tutkimusjulkaisu: Iäkkäillä on eriarvoiset mahdollisuudet liikuntaan
Tutkijakoulutettava Johanna Erosen uuden tutkimuksen mukaan kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden mahdollisuudet osallistua liikuntaan eivät ole samanarvoiset.
Professori Marja Jylhä EU:n ikäohjelman ohjausryhmään
Joint Programming -työn tavoitteena on lisätä tutkimus- ja tutkimusrahoitusyhteistyötä Euroopassa muutamilla yhteiskunnallisesti tärkeillä avainalueilla.