Siirry pääsisältöön

Liikunta ja terveellinen ruokavalio vaihdevuosien aikana auttavat suojaamaan rasvankertymisen haitoilta

  • 19.5.2022

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että vaihdevuodet kerryttävät naisten kehoon rasvaa erityisesti vyötärön alueelle. Keski-iässä huomio kannattaa kiinnittää elämäntapoihin, sillä liikunnallinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio auttavat torjumaan rasvankertymisen terveysriskejä. Vaihdevuosien hormonimuutosten myötä naisten elimistöön kertyy rasvaa ja rasvan…

Lue lisää..

Vaihdevuosien hormonimuutos muokkaa naisten aineenvaihduntaa

  • 13.5.2022

Naisten riski sairastua sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen kasvaa keski-iässä nopeammin kuin miesten. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus osoittaa, että vaihdevuosien aikana paitsi sukupuolihormonien myös veren aineenvaihduntatuotteiden profiili muuttuu. Tämä voi selittää sairausriskin kohoamisen. Vaihdevuosien aikana…

Lue lisää..

Professori Taina Rantanen Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

  • 26.4.2022

Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti…

Lue lisää..

Lasten käyttäytymisen erot heijastuvat keski-iän terveyskäyttäytymiseen

  • 21.4.2022

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Gerontologian tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimusjulkaisussa tarkasteltiin lapsuuden sosioemotionaalisen käyttäytymisen ja keski-iän terveyskäyttäytymisen välisiä polkuja. Tulosten mukaan 8-vuotiaiden lasten käyttäytyminen ennusti sekä itsessään että koulutuksen kautta vuosikymmeniä myöhemmin arvioitua terveyskäyttäytymistä. Terveyskäyttäytymisen taustalla on monenlaisia tekijöitä, joista yksi…

Lue lisää..

Pohjoismainen rekisteritutkimus tarkastelee koulutustason nousun vaikutusta elinajanodotteeseen 65-vuotiaana

  • 20.4.2022

Koulutustaso on yhteydessä materiaalisiin ja sosiaalisiin resursseihin ja muun muassa sijoittumiseen työmarkkinoilla. Pohjoismaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten koulutustason nousu on vaikuttanut 65-vuotiaiden elinajanodotteen kehitykseen vuosina 2001–2015. Tutkimuksen mukaan, koulutustason nousulla on positiivinen vaikutus kokonaiselinajanodotteeseen, mutta koulutusryhmien väliset erot elinajanodotteessa ovat pysyneet…

Lue lisää..

Tuore tutkimus tarkastelee laitoksissa asuvien vanhusten korkeisiin COVID-19 kuolinlukuihin johtaneita tekijöitä

  • 14.4.2022

COVID-19 epidemian vaikutus laitoksissa asuviin vanhuksiin on ollut mittava, eivätkä edes hyvä rokotekattavuus ja varotoimenpiteet ole suojanneet vakavilta tautimuodoilta ja kuolemantapauksilta. Tuoreessa European Journal of Epidemiologyn kutsutussa esseessä tarkasteltiin laitoksissa asuvien vanhojen ihmisten korkeisiin COVID-19 kuolinlukuihin johtaneita tekijöitä. Tämänhetkisen tiedon valossa…

Lue lisää..

Tutkijatohtori Linda Enroth on valittu Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

  • 11.4.2022

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry valitsi vuosikokouksessaan 6.4.2022 yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi terveystieteiden tohtori Linda Enrothin. Enroth liittyi KaVaan vuonna 2012 ja on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa sekä jäsensihteerinä (2014-2016) että hallituksen jäsenenä (2015-2022). Lisäksi hän on toiminut pohjoismaisen gerontologian…

Lue lisää..

Gerontologia 2023 -kongressi: Ikääntymisen uusi aika

  • 31.3.2022

Tervetuloa Gerontologia 2023 ‐kongressiin 8.-10.2.2023 Tampere-talolle Kongressin teemana on Ikääntymisen uusi aika, joka viittaa sekä väestön vanhenemiseen että vanhuuden toimintakyvyn muutoksiin. Kongressissa käsitellään vanhenemisen ilmiöitä ja ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn, aktiivisuuden, hyvinvoinnin, hoidon, tuen ja palveluiden haasteita ja mahdollisuuksia. Kongressin pääpuhujina…

Lue lisää..

Yliopistotutkija Juulia Jylhävälle kolmivuotinen apuraha Sigrid Juséliuksen säätiöltä

  • 22.3.2022

Sigrid Juséliuksen säätiö on myöntänyt yliopistotutkija Juulia Jylhävälle kolmivuotisen apurahan tutkimukseen ’Multi-omics and causal inference approaches to address the origins of age-related frailty syndrome and identify preventive targets’. Tutkimuksessa on tarkoitus käyttää genomisia ja epidemiologisia kausaalisen päättelyn menetelmiä identifioimaan tekijöitä…

Lue lisää..

Eläköitymisaikomuksiin vaikuttavia tekijöitä voitaisiin huomioida työpaikoilla

  • 17.3.2022

Hiljattain julkaistussa Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin useiden työelämän laatutekijöiden yhteyttä eläköitymisaikomuksiin. Tulokset antavat viitteitä siitä, että psykososiaalinen työympäristö sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn edistäminen ovat tekijöitä, joihin panostamalla urien jatkamista voitaisiin edistää työpaikoilla. Keskiöön nousevat terveyden ja työkyvyn ohella…

Lue lisää..
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae