Siirry pääsisältöön

Väitöstilaisuus 27.8.2021: Vilhelmiina Lehto-Niskala: Ikääntyneen oma näkökulma sekä läheisten ja pitkäaikaishoidon hoitajien käsitykset tärkeitä toimintakykyä määriteltäessä

  • 4.8.2021

Ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn arviointi ja ylläpitäminen ovat keskeisiä ikääntymispolitiikan tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen voi kuitenkin olla hankalaa, jos käsitykset toimintakyvystä ja kuntoutuksesta eroavat eri toimijoiden välillä. GEREC:n ja CoEAgeCare:n väitöskirjatutkija Vilhelmiina Lehto-Niskala tarkastelee väitöskirjassaan toimintakyvyn ja kuntoutuksen käsityksiä ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden,…

Lue lisää..

Seniorikeskuksesta yliopistoon

  • 1.7.2021

Ensiksi tarkennus: tämä kirjoitus ei pohjaudu seniorikeskuksen ikääntyneen asukkaan kokemuksiin yliopisto-opintojen aloittamisesta – mikä myös olisi aivan mahdollinen ja kiinnostava aihe - vaan omiin kokemuksiini seniorikeskuksen palveluksesta yliopiston työntekijäksi siirtymisestä, joka tapahtui viime lokakuussa. Pohdin, mitä etua ja ehkäpä haittaa…

Lue lisää..

Raportti itsemääräämisoikeudesta ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa on julkaistu

  • 1.6.2021

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisema raportti käsittelee laajasti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä niin yleisellä tasolla kuin asumispalveluiden henkilökunnan näkökulmasta. Keskuksen tavoitteena on edistää ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta vahvistamalla henkilöstön osaamista perus- ja ihmisoikeuksista. Raportin ja raportin taustalla käytetyn kyselytutkimuksen on yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa ja sen…

Lue lisää..

Ikääntyneiden riittävät palvelut?

  • 1.6.2021

Vuoden 1999 Suomen perustuslaissa todetaan: ”Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin”. Mutta toteutuuko laki kaikilta osin? Mitä oikeastaan ”luvataan” ja kenen näkökulmasta? Kuka määrittelee ”välttämättömän”? Tarkoitetaanko välttämättömällä huolenpidolla pelkkää ravinnon tarjoamista ja kohtalaisen hygienian turvaamista, ja…

Lue lisää..

Sosioekonomiset erot toimintakyvyssä ja koetussa terveydessä ovat kasvaneet vanhimmissa ikäryhmissä Suomessa ja Ruotsissa 2000-luvulla

  • 31.5.2021

Työuransa toimihenkilöammateissa tehneillä on parempi toimintakyky, ja he arvioivat terveytensä paremmaksi kuin työntekijäammateissa toimineet. Tuoreessa Tampereen ja Tukholman yliopistojen yhteisjulkaisussa todetaan, että erot toimintakyvyssä ja koetussa terveydessä kasvoivat yli 77-vuotiailla sosioekonomisten ryhmien välillä vuodesta 2001 vuoteen 2018. Aikaisemmissa tutkimuksissa on…

Lue lisää..

Yliopistotutkija Subas Neupane sai Akatemiahankerahoituksen vanhuuden tautitaakkaa ennakoivia tekijöitä kartoittavaan tutkimukseen

  • 28.5.2021

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt lähes 30 miljoonan euron rahoituksen 59 akatemiahankkeelle. Näistä hankkeista kahdeksan on konsortiohankkeita ja yhteensä hankkeet muodostuvat 71 osahankkeesta. Yliopistotutkija Subas Neupane (Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/Terveystieteet) sai neljän vuoden Akatemiahankerahoituksen tutkimukseen, jossa…

Lue lisää..

Äänestä ikäystävällinen kunta!

  • 25.5.2021

Kuntavaaleista 2021 on sanottu, että ne ovat nettivaalit. Ehdokkaat kampanjoivat somessa ja vaalikoneet ohjaavat äänestämään ehdokasta, joka on riittävästi samaa mieltä äänestäjän kanssa. Kävin läpi useampia vaalikoneita (mm. YLE, isoimmat sanoma- ja iltapäivälehdet). Niistä löytyi yleensä yksi kysymys, joka käsitteli…

Lue lisää..

Selkeät palvelurakenteet ja toimiva kommunikointi parantavat muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajien mahdollisuuksia vaikuttaa saamiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin

  • 14.4.2021

Selkeät palvelurakenteet ja toimiva kommunikointi parantavat muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajien mahdollisuuksia vaikuttaa hoivaan, kertoo tuore tutkimus. Muistisairautta sairastavat henkilöt tarvitsevat usein terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarjoamia palveluja sekä hoivaa ja apua perheenjäseniltä. Kognitiivisen toimintakyvyn ja kielellisten kykyjen heikentyessä muistisairautta…

Lue lisää..

Väitöstilaisuus 26.3.2021: Geriatrisen arvioinnin käyttöä iäkkäiden potilaiden hoidossa tulisi lisätä, LL Hanna Kerminen

  • 16.3.2021

Elimistön vanhenemismuutoksista ja sairauksista johtuen iäkkäät potilaat ovat erityispiirteinen ja haavoittuva potilasryhmä. He hyötyvät siitä, että heidän elämäntilannettaan tarkastellaan laaja-alaisesti ja sairauksien lisäksi huomioidaan toimintakyky sekä psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Geriatrinen arviointi on kehitetty työvälineeksi iäkkään potilaan kattavaan arviointiin. Arvioinnin…

Lue lisää..
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae