Siirry pääsisältöön

Väitös 25.5.2018: Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla

  • 11.12.2018

MSc Lily Nosratyn gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Successful aging among the oldest old (Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla)” tarkastetaan 25.5.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Timo Strandberg (Helsingin yliopisto) ja kustoksena toimii professori Marja Jylhä. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.…

Lue lisää..

Tutkimusjulkaisu: Huo­no muis­ti ja hei­kot ja­lat – mo­lem­pi pa­hem­pi

  • 11.12.2018

Tuore Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kävelyvaikeudet ovat kaikkein todennäköisimpiä ikääntyneillä, joilla on heikentyneen jalkojen toimintakyvyn lisäksi myös muistiongelmia. Ikääntyessä sekä fyysisessä että kognitiivisessa toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia, ja nämä muutokset ovat usein kytköksissä toisiinsa. Kun jalkojen toimintakyky, kuten lihasvoima…

Lue lisää..

Artikkelijulkaisu: Pitkäaikaishoidon filosofisesta perustasta

  • 23.10.2018

Tuoreessa artikkelissaan Ten forms of recognition and misrecognition in long-term care for older people Arto Laitinen ja Jari Pirhonen pohtivat filosofisessa tutkimuksessa nykyisin suosittua tunnustamisen tematiikkaa vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa. He esittelevät kymmenkohtaisen listauksen tunnustamisen erilaisista ulottuvuuksista, jotka yhdessä muodostavat perustan ihmisarvoiselle ja…

Lue lisää..

Väitös 26.10.2018: Tek­no­lo­gi­set apu­vä­li­neet pa­ran­ta­vat muis­ti­sai­raan ar­kea oi­kein käy­tet­ty­nä

  • 23.10.2018

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä kokemuksia teknologian käyttöönotosta ja vaikutuksista heidän arkeensa. Erityisenä tarkastelun kohteena olivat teknologiaan liittyvät tarpeet, koetut hyödyt ja haitat sekä eettiset haasteet. - Sosiaaliset tarpeet sekä autonomian säilyttämiseen ja liikkumiseen liittyvät tarpeet korostuvat muistisairaiden…

Lue lisää..

Väitös 19.10.: Liikkumiskyky edellyttää fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös tiedonkäsittelyä

  • 10.10.2018

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden henkilöiden tiedonkäsittelytoiminnot vaikuttavat heidän liikkumisaktiivisuuteensa elinpiirissä. TtM Taina Poranen-Clarkin gerontologian ja kansanterveyden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus vahvistaa tietoa aivojen tiedonkäsittelytoimintojen merkityksestä liikkumiskyvylle. Lisäksi tutkimus tuo lisää ymmärrystä aivoterveydestä huolehtimisen merkityksestä koko elinkaaren ajan. - Liikkumiskyky edellyttää fyysisen…

Lue lisää..

Kes­kus­tel­laan työs­sä jat­ka­mi­ses­ta työ­pai­koil­la

  • 18.9.2018

Jyväskylän yliopiston JATKIS-hankkeessa on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa käytännönläheinen työkalu, jonka avulla työntekijät ja työnantajat voivat kartoittaa ja suunnitella ikääntyvän työntekijän työtä eläkeiän lähestyessä ja jopa sen jälkeen. Vuosittain useat ikääntyvät työntekijät lähestyvät urallaan vaihetta, jolloin omaa eläkkeelle siirtymistä ja…

Lue lisää..

GEREC on mukana Jyväskylän yliopiston Tutkijoiden yössä 28.9.2018

  • 14.9.2018

Tervetuloa tieteen ja tutkimuksen juhlaan! Tutkijoiden yötä 2018 vietetään jälleen Jyväskylän yliopistossa 28.9. yhtä aikaa 11 muun paikkakunnan ja koko Euroopan kanssa. Koko päivän kestävä tapahtuma juhlistaa tiedettä ja tutkijoita esimerkiksi erilaisissa työpajoissa, paneelikeskusteluissa ja näyttelyissä. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa…

Lue lisää..

Ge­ron­to­lo­gian ke­sä­kou­lu haas­taa ikään­ty­mi­sen tut­ki­jat poh­ti­maan omaa roo­li­aan vies­tin­nän ja vai­kut­ta­mi­sen sa­ral­la

  • 28.8.2018

Kesäkoulun ensimmäisen päivän ohjelman aloittaa alustukset tutkimuksen viestinnästä ja vaikuttamisesta.  Päivän avaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Hän valottaa puheenvuorossaan sitä, miten kansanedustaja hyödyntää tutkimustietoa työssään. Tutkijan roolista viestijänä ja vaikuttaja alustaa gerontologian professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta. Alustajina ovat lisäksi YLE…

Lue lisää..

Moniammatillinen ja moderni sote

  • 16.8.2018

Iäkkään potilaan hoidon suunnittelu edellyttää hänen kokonaistilanteensa selvittämistä, sillä ajankohtaisen terveysongelman rinnalla iäkkäillä potilailla on usein pitkäaikaissairauksia, geriatrisia oireyhtymiä (kuten muistisairaudet, vajaaravitsemus, kaatuilu ja gerastenia l. frailty), lääkehaittoja ja oireita, jotka vaikuttavat ennusteeseen, toipumiseen ja kuntoutumiseen. Myös sosiaalinen tilanne ja…

Lue lisää..
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae