Siirry pääsisältöön

Tutkimusuutinen: ERMA-tut­ki­mus osoit­ti: Ve­ren val­ko­so­lu­jen mää­rät ovat yh­tey­des­sä vaih­de­vuo­sien vai­hee­seen

ERMA-tutkimus selvittää naisten vaihdevuositilan hormonaalisten muutosten vaikutuksia laajasti kehon koostumukseen, fyysiseen suorituskykyyn ja aktiivisuuteen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkijat yllätti havainto, että valkosolujen kokonaismäärässä ja niiden alatyyppien osuuksissa oli merkitseviä eroja eri vaihdevuosivaiheessa olevilla naisilla.

Tutkimukseen kutsuttiin 82% Jyväskylän alueen 47–55-vuotiaista naisista. Kutsun saaneista 47 % vastasi kutsuun. Lopulta 3064 palautti esitietolomakkeen ja osallistui tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen.  Laajan mittauspatteriston sisältävään tutkimuksen kolmanteen vaiheeseen osallistui 1158 naista. Vaihdevuosi-ikään liittyvät neljä eri vaihetta määritettiin kuukautiskierron ja verestä mitattujen hormonitasojen perusteella.

ERMAan kuuluu poikkileikkaustutkimuksen lisäksi myös seurantatutkimus, jossa vaihdevuosien siirtymävaiheessa olevia perimenopausaalisia naisia seurataan menopaussiin saakka. Tämä vuonna 2014 aloitettu seuranta päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä.

Pieni verenkuva oli yhteydessä naissukuhormonien määrään

– Pientä verenkuvaa, jota laboratoriotermein kutsutaan PVK:si, käytettiin tutkimuksessa yhtenä tutkittavien terveydentilan indikaattorina, dosentti Vuokko Kovanen toteaa.

Pienessä verenkuvassa ei keskiarvotasolla havaittu kliinisesti poikkeavia tuloksia eri vaihdevuosiryhmissä. Toisin sanoen tutkittujen naisten PVK:ssa mitattavat verisolujen arvot olivat normaaleja eivätkä viitanneet esimerkiksi akuuttiin infektioon, tulehdustilaan tai anemiaan.

– Siitä huolimatta osoitimme ehkä hieman yllättäen, että sekä valkosolujen kokonaismäärässä, että alatyyppien osuuksissa oli merkitseviä eroja eri vaihdevuosivaiheessa olevilla naisilla, Kovanen selittää.

Vaihdevuositilan saavuttaneilla naisilla valkosolujen kokonaismäärä ja neutrofiilisten valkosolujen osuus olivat pienemmät ja lymfosyyttien osuudet suuremmat kuin siirtymävaiheessa olevilla naisilla. Määrät olivat yhteydessä estradioli- ja FSH-hormonipitoisuuksiin.

Lymfosyytit ja neutrofiiliset valkosolut vaikuttavat elimistön immuunijärjestelmään ja ovat välittäjinä tulehduksellisissa tiloissa, myös ns. matalaintensiteettisessä tulehduksessa, joka voimistuu ikääntymisen myötä ja voi olla yhteydessä moniin kroonisiin sairauksiin.

– Seurantatutkimuksessa on mielenkiintoista nähdä, ilmeneekö tämä yhteys myös muutoksena siirryttäessä perimenopaussista postmenopaussiin. Suunnitteilla on myös uusi aineistonkeruu, jossa näiden jo vaihdevuosi-iän saavuttaneiden naisten seurantaa jatkettaisiin vaihdevuosien jälkeiseen aikaan, dosentti Eija Laakkonen kertoo.

ERMA-tutkijat uskovat saavansa runsaasti monipuolista, uutta tietoa keski-ikäisten naisten terveydentilan kehittymisestä ja vaihdevuosiin liittyvien hormonaalisten muutosten vaikutuksista terveydentilan muutoksiin.

Tietoa ERMASTA

Tutkimuksen toteutuksen kuvaava artikkeli on julkaistu Menopause-lehdessä, joka on Pohjois-Amerikan Menopaussi-yhdistyksen tieteellinen julkaisusarja: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29738416

Kovanen V, Aukee P, Kokko K, Finni T, Tarkka IM, Tammelin T, Kujala UM, Sipilä S, Laakkonen EK Design and protocol of Estrogenic Regulation of Muscle Apoptosis (ERMA) study with 47 to 55-year-old women’s cohort: novel results show menopause-related differences in blood count. Menopause. 2018 May 7. doi: 10.1097/GME.0000000000001117. [Epub ahead of print])

Lisätietoja

  • Dosentti Vuokko Kovanen, Gerontologian tutkimuskeskus, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, vuokko.kovanen@jyu.fi, p. 040 805 3566
  • Akatemiatutkija, dosentti Eija Laakkonen, Gerontologian tutkimuskeskus, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, eija.k.laakkonen@jyu.fi, p. 040 532 6410

ERMA-tutkimuksen rahoittajat:

Suomen Akatemia 2014–2018 (Vuokko Kovanen) 2017–2022 (Eija Laakkonen)
Juho Vainion säätiö 2016–2018 (Eija Laakkonen)
EU Horizon 2020 / PANINI 2016–2019 (Sarianna Sipilä)
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018–2020 (Katja Kokko)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae