Siirry pääsisältöön

Tutkimushanke: Miten persoonallisuus ennustaa liikunnallista elämää?

PATHWAY-tutkimushankkeessa selvitetään liikuntatottumuksiin liittyviä yksilöllisiä tekijöitä

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Katja Kokko ryhmineen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisen rahoituksen PATHWAY-hankkeelle, jossa selvitetään persoonallisuuden yhteyttä keski-ikäisten ja ikäihmisten fyysiseen aktiivisuuteen.

Suuri osa ihmisistä liikkuu liian vähän

Liikkumattomuudella on haitallisia seurauksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Liikunnan edistämiseksi onkin jo pitkän aikaa suunniteltu ja toteutettu erilaisia väestötasoisia kampanjoita. Näistä huolimatta merkittävä osa väestöstä, lapsista vanhuksiin, liikkuu liian vähän.

PATHWAY-hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yksilöllisistä tekijöistä, jotka selittävät liikunnallisen elämäntavan muodostumista elämänkulun aikana ja liikunnasta syrjäytymistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on tarkastella suhteellisten pysyvien persoonallisuuden piirteiden, kuten tunne-elämän tasapainoisuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja tunnollisuus, merkitystä liikunnan kannalta. Näiden rooli saattaa korostua elämänmuutosvaiheissa.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että persoonallisuudella on merkittävä rooli liikunnallisessa elämäntavassa. Tutkimuksiin liittyy kuitenkin metodologisia pulmia, kuten keskittyminen vain tiettyihin kulttuureihin, nuoriin aikuisiin tai itsearvioituun liikuntaan. Nämä menetelmälliset seikat tekevät olemassa olevasta tiedosta rajallista ja siten heikosti sovellettavaa, kertoo tutkimuksen johtaja Katja Kokko.

PATHWAY-hanke selvittää persoonallisuuden roolia liikunnassa

Hanke perustuu kolmeen Jyväskylän yliopiston olemassa olevaan tai tiedonkeruuvaiheessa olevaan tutkimusaineistoon. Näissä aineistoissa on yhteensä yli 1700 tutkittavaa. Keski-ikäisten ja vanhojen ihmisten fyysistä aktiivisuutta selittäviä persoonallisuustekijöitä tarkastellaan 8-vuotiaasta 85-vuotiaaksi asti. Fyysistä aktiivisuutta on mitattu sekä itseraportoituna että kiihtyvyysantureilla.

– Jotta liikunnan määrästä ja luonteesta saadaan luotettava kokonaiskuva, sitä pitää mitata monipuolisesti. Hankkeessamme sitä mitataan sekä itsearvioinnilla että kiihtyvyysanturilla. Persoonallisuudella saattaa nimittäin olla yhteys siihen, miten ihmiset arvioivat omaa liikkumistaan, sanoo tutkimuksen varajohtaja professori Sarianna Sipilä.

– Keskitymme tarkastelemaan keski-ikäisiä ja iäkkäitä ihmisiä, koska nimenomaan näillä ryhmillä on monenlaisia liikunnan harrastamiseen liittyviä haasteita. Keski-ikäisten ajankäytöstä kilpailevat monenlaiset sosiaaliset roolit, ja naisilla on hormonaalisia muutoksia. Iäkkäillä ihmisillä puolestaan tiedonpuute ja erilaiset vaivat ja sairaudet saattavat selittää liikkumattomuutta, toteaa Katja Kokko.

PATHWAY-hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää räätälöitäessä liikuntainterventioita ja -neuvontaa eri ikäisille ihmisille. Kun ihmisiä ohjataan liikunnan pariin tai liikuntainterventioita suunnitellaan, on ensiarvoisen tärkeää ottaa aikaisempaa paremmin huomioon hänen persoonalliset mieltymyksensä.

Lisätietoa:
Tutkimusjohtaja Katja Kokko, Gerontologian tutkimuskeskus ja liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, katja.r.kokko@jyu.fi, p. 040–805 3500

Gerontologian tutkimuskeskus on Jyväskylän ja Tampereen yliopiston ikääntymisen tutkimuksen yhteenliittymä.

Lisätietoa OKM:n rahoituksesta:
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntatiede-tutkimusprojektit

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae