Siirry pääsisältöön

Doctoral thesis (Evergreen)

Doctoral thesis (Evergreen)

Cheng, Sulin. Bone mineral density and quality in older people. Studies in Sport, Physical Education and Health, 34, University of Jyväskylä. ISBN951-34-0300-9, 1994

Rantanen, Taina. Maximal isometric strength in older adults ‑ Cross‑national comparisons, background factors and association with mobility, Studies in Sport, Physical Education and Health, 32, University of Jyväskylä. ISBN 951-34-0225-8, 1994

Suutama, Timo. Coping with life events in old age. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 117, University of Jyväskylä. ISBN 951-34-0634-2, 1995

Ruuskanen, Jaana. Motorista koordinaatiota vaativien tehtävien oppiminen vuonna 1914, 1926 – 1930 ja 1046 – 1050- syntyneillä henkilöillä. Studies in Sport, Physical Education and Health 6, University of Jyväskylä. ISBN 951-790-138-0, 1998

Laukkanen, Pia. Iäkkäiden henkilöiden selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Studies in Sport, Physical Education and Health 56, University of Jyväskylä. ISBN 951-39-0319-2, 1998

Helin, Satu. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn heikkeneminen ja sen kompensaatioprosessi. Studies in Sport, Physical Education and Health 71, University of Jyväskylä. ISBN 951-39-0695-7, 2000

Takkinen S. Meaning in life and its relation to functioning in old age. Studies in Education, Psychology and Social Research, nr 167, Jyväskylä, University of Jyväskylä. Dissertation. 2000. ISBN 951-39-0755-4

Hirvensalo, Mirja. Liikuntaharrastus iäkkäänä. Yhteys kuolleisuuteen ja avuntarpeeseen sekä terveydenhuolto liikunnan edistäjänä. Studies in Sport, Physical Education and Health 87, University of Jyväskylä. ISBN 951-39-1245-0, 2002

Leinonen, Raija. Self- rated health in old age. Studies in Sport, Physical Education and Health 84, University of Jyväskylä. ISBN 951-39-1164-0, 2002

Kallinen, M. Cardiovasvular Benefits and Potential Hazards of Physical Exercise in Elderly People. Studies in Sport, Physical Education and Health 103, University of Jyväskylä. 2004.  http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2033-X

Lampinen P. Fyysinen aktiivisuus, harrastustoiminta ja liikkumiskyky iäkkäiden ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin ennustajina. Studies in Sport, Physical Education and Health, nr 99, Jyväskylä, University of Jyväskylä. Dissertation. 2004. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1839-4

Ranta, Sari. Vanhenemismuutosten eteneminen. Seitsemänkymmentäviisivuotiaiden henkilöiden antoropometristen ominaisuuksien, fyysisen toimintakyvyn ja kognitiivisen kyvykkyyden muutokset viiden ja kymmenen vuoden seuranta-aikana. Studies in Sport, Physical Education and Health 100, University of Jyväskylä. ISBN 0356-1070, 2004

Hämäläinen, P. Oral health status as a predictor of changed in general health among elderly people. Helsingin yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 105, University of Jyväskylä. 2005. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2112-3

Uotinen V. ”I’m as old as I feel. Subjective age in Finnish adults. Studies in Education, Psychology and Social Research, University of Jyväskylä. 2005. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2394-0

Lyyra T-M. Predictors of mortality in old age. Contribution on self-rated health, physical functions, life satisfaction and social support on survival among older people. Studies in Sport, Physical Education and Health, nr 119, Jyväskylä, University of Jyväskylä. Dissertation. 2006. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2656-7

Rautio N. Seuruu- ja vertailututkimus sosioekonomisen aseman yhteydestä toimintakykyyn iäkkäillä henkilöillä. Studies in Sport, Physical Education and Health, nr 113, Jyväskylä, University of Jyväskylä. Dissertation. 2006. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2525-0

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae