Siirry pääsisältöön

Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä (MOVAGE)

Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä (MOVAGE)

Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä (MOVAGE)

Tavoitteena on tutkia vanhojen ihmisten muuttamista, muuttopäätöksiin yhteydessä olevia tekijöitä, muuttokokemuksia sekä asuinympäristön merkitystä hyvinvoinnille. Tutkimuksen käsitteellisinä lähtökohtina ovat asumispolun, autonomian ja toimijuuden käsitteet. Tutkimus korostaa, että on tärkeää tarkastella myös vanhoja ihmisiä toimijoina, mutta ottaa samalla huomioon, että muuttopäätöksiin voivat vaikuttaa terveydentilan, sosiaalisen suhteiden, fyysisen ympäristön ja hoivatarpeiden lisäksi taloudelliset tekijät, julkisten palvelujen saatavuus, alueellinen eriarvoisuus ja asuntopolitiikka. Hankkeella on useita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöpartnereita, jotka edustavat asumistutkimuksen, sosiologian, terveystutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan aloja.

Tutkimus hyödyntää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia aineistoja. Hanke hyödyntää olemassa olevaa vanhojen ihmisten perheenjäsenten haastatteluaineistoa, kirjallista kotielämäkerta-aineistoa (SKS), 75-vuotta täyttäneiden ’Arki, apu- ja palvelut’-kyselyä, ns. HYPA 2009 kyselyaineistoa (THL), sekä kansallisia asumistilastoja. Hankkeessa kootaan haastatteluaineisto 75-vuotta täyttäneiden jyväskyläläisten asumis- ja muuttokokemuksista ja tehdään tapaustutkimus helsinkiläisen asumisyhteisön (Loppukiri) asukkaista. Käytännöllisenä tavoitteena on tuottaa tietoa asuntotuotannon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Monitieteisessä tutkimusotteessa yhdistetään sosiaali- ja ympäristögerontologian, yhteiskuntapolitiikan, asumistutkimuksen ja vammaistutkimuksen käsitteitä ja lähestymistapoja.

Tutkimuksen rahoittaja

Suomen Akatemia, Asumisen tulevaisuuden tutkimusohjelma

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Professori Teppo Kröger, teppo.kroger[at]jyu.fi, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtorit

Outi Jolanki, outi.jolanki[at]jyu.fi, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Anu Leinonen, anu.m.leinonen[at]jyu.fi, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Senioritutkijat

Dosentti Anni Vilkko, anni.vilkko[at]thl.fi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tohtoriopiskelijat

Paula Vasara, paula.vasara[at]jyu.fi, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyötahoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Dos. Anni Vilkko)

Aalto yliopisto (Leena Aalto SAFA, Ira Virma SAFA)

National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL), University of Linköping, Sweden (Dr. Catharina Nord, Dr. Marianne Abramsson)

Centre for International Research on Care Labour and Equalities (CIRCLE), University of Leeds, UK (Prof. Sue Yeandle)

Social Policy Research Centre, University of New South Wales, Australia (Prof. Bettina Cass)

Institute of Health and Welfare Policy, National Yang-Ming University, Taiwan (Prof. Yueh-Ching Chou)

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Japan (Masaya Shimmei)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae