Siirry pääsisältöön

Toimijuus, toimintakäytännöt ja ikääntyneiden arkielämä

Tavoitteena on kehittää edelleen sosiologiaan pohjautuvaa teoreettis-metodologista viitekehystä, lähestyä ja tutkia ikääntyneiden arkielämää, vanhustyön ja vanhuspalvelujen arkikäytäntöjä sekä muun muassa geronteknologian soveltamista arkielämän eri tilanteissa. Tavoitteena on myös rakentaa vanhustenhoidon arkikäytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen soveltuva toimintatutkimusmalli.

Tutkimukseen liittyen on tekeillä mm. kolme väitöskirjaa

– Elisa Virkola: Varhaisvaiheen dementia ja arkielämän toimijuus

– Kirsi Pollari: Vammaisten lasten vanhempien toimijuus

– Riitta Koivula: Laitosomaishoito ja toimijuus

Ks. myös Jyrki Jyrkämä : Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä. Hahmottelua teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia (2008): 4, 190-203.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae