Siirry pääsisältöön

Immuunisysteemin vanheneminen: solu- ja molekyylitason mekanismit

Immuunisysteemin vanheneminen: solu- ja molekyylitason mekanismit

Ihmisen immuunisysteemin toiminta heikkenee iän myötä ja tästä on seurauksena vanhusten lisääntynyt sairastavuus ja kuolleisuus eri infektio- ja syöpätauteihin. Olemme analysoimassa vanhusten immuunisysteemin eri solutyyppien jakaumaa ja toimintaa sekä käyttäen genominlaajuista geenien ilmentymisen tutkimusmetodia haluamme saada selville ne geenit, joiden yli/ali-ilmentyminen on vastuussa solujen toiminnan muutoksista. Tämän lisäksi tutkimme, myös genominlaajuisesti, niitä molekyylitason säätelymekanismeja, jotka ovat vastuussa havaituista geenien ilmentymisen eroista. Näistä tärkein tekijä on eri ympäristötekijöiden indusoimat epigeneettiset mekanismit (esim. DNA:n metylaatio). Saadut tulokset korreloidaan vanhusten eri biologisiin ja  toiminnallisiin fenotyyppeihin ja tiedossa oleviin elintapatekijöihin. Tähtäimenä on myös löytää sellaisia biomarkkereita, jotka olisivat informatiivisia vanhusten immuuni- ja tulehdusvasteen toiminnasta. Tutkimuskohorttiimme kuuluvat sellaiset Tervaskanto- tutkimuksen alakohortit, joista olemme keränneet biologisia näytteitä sekä EU-konsortio (Mark-Age) yhteistyönä kerätyt näytteet.

Tutkimuksen rahoittajat

Suomen Akatemia

Euroopan Unioni (7th FP Biomarkers of Human Aging, MARK-AGE)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Professori Mikko Hurme, mikko.a.hurme[at]uta.fi, Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto

Post Doc tutkija

Juulia Jylhävä, juulia.jylhava[at]uta.fi, Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto. Vanhenemisen genomiikka ja biomarkerit

Tohtoriopiskelijat

Saara Marttila, saara.marttila[at]uta.fi. Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto Väitöskirjantyön aihe: Vanhenemisen epigenetiikka ja transgenerationaalinen periytyminen

Laura Kananen, laura.kananen[at]uta.fi. Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto. Väitöskirjatyön aihe: Vanhenemisen transkriptomiikka ja epigenetiikka

Tapio Nevalainen, tapio.l.nevalainen[at]uta.fi, Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto. Väitöskirjatyön aihe: Vanhenemisen epigenetiikka

Keskeiset julkaisut

Kananen L, Nevalainen T, Jylhävä J, Marttila S, Hervonen A, Jylhä M, Hurme M.  Cytomegalovirus infection accelerates epigenetic aging. Exp Gerontol. 2015 Dec;72:227-9. doi: 10.1016/j.exger.2015.10.008. Epub 2015 Oct 17. PubMed PMID: 26485162.

Nevalainen T, Kananen L, Marttila S, Jylhä M, Hervonen A, Hurme M, Jylhävä J.  Transcriptomic and epigenetic analyses reveal a gender difference in aging-associated inflammation: the Vitality 90+ study. Age (Dordr). 2015 Aug;37(4):9814. doi: 10.1007/s11357-015-9814-9. Epub 2015 Jul 19. PubMed PMID: 26188803; PubMed Central PMCID: PMC4506741.

Marttila S, Kananen L, Jylhävä J, Nevalainen T, Hervonen A, Jylhä M, Hurme M.  Length of paternal lifespan is manifested in the DNA methylome of their nonagenarian progeny. Oncotarget. 2015 Oct 13;6(31):30557-67. doi: 10.18632/oncotarget.5905. PubMed PMID: 26436701.

Marttila S, Kananen L, Häyrynen S, Jylhävä J, Nevalainen T, Hervonen A, Jylhä  M, Nykter M, Hurme M. Ageing-associated changes in the human DNA methylome: genomic locations and effects on gene expression. BMC Genomics. 2015 Mar 14;16:179. doi: 10.1186/s12864-015-1381-z. PubMed PMID: 25888029; PubMed Central  PMCID: PMC4404609.

Marttila S, Nevalainen T, Kananen L, Jylhävä J, Jylhä M, Hervonen A, Ilonen J, Hurme M. Number of sons contributes to ageing-associated inflammation. Sci Rep. 2015 Feb 27;5:8631. doi: 10.1038/srep08631. PubMed PMID: 25721217; PubMed Central PMCID: PMC4342565.

Jylhävä J, Raitanen J, Marttila S, Hervonen A, Jylhä M, Hurme M. Identification of a prognostic signature for old-age mortality by integrating genome-wide transcriptomic data with the conventional predictors: the Vitality 90+ Study. BMC Med Genomics. 2014 Sep 11;7:54. doi: 10.1186/1755-8794-7-54. PubMed PMID: 25213707; PubMed Central PMCID: PMC4167306.

Marttila S, Jylhävä J, Nevalainen T, Nykter M, Jylhä M, Hervonen A, Tserel L, Peterson P, Hurme M. Transcriptional analysis reveals gender-specific changes in  the aging of the human immune system. PLoS One. 2013 Jun 11;8(6):e66229. doi: 10.1371/journal.pone.0066229. Print 2013. PubMed PMID: 23776639; PubMed Central PMCID: PMC3679079.

Jylhävä J, Nevalainen T, Marttila S, Jylhä M, Hervonen A, Hurme M. Characterization of the role of distinct plasma cell-free DNA species in age-associated inflammation and frailty. Aging Cell. 2013 Jun;12(3):388-97. doi:  10.1111/acel.12058. Epub 2013 Apr 1. PubMed PMID: 23438186.

J Jylhävä, C Eklund, M Jylhä, A Hervonen, M Hurme. Expression profiling of immune-associated genes in peripheral blood mononuclear cells reveals baseline differences in costimulatory signalling between nonagenarians and younger controls. Biogerontology 11, 671, 2010.

J Jylhävä, T Kotipelto, A Raitala, M Jylhä, A Hervonen, M Hurme. Aging is associated with quantitative and qualitative changes in circulating cell-free DNA: the Vitality 90+ Study. Mech Ageing Dev 132, 20, 2011.

S Marttila, J Jylhävä, M Pesu, S Hämäläinen, M Jylhä, A Hervonen, M Hurme. IL-7 concentration is increased in nonagenarians but is not associated with markers of T cell immunosenescence. Exp Gerontol 46, 1000, 2011.

Yhteistyötahoja

Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö (Professorit Antti Hervonen ja Marja Jylhä)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae