Siirry pääsisältöön

Vertaileva pohjoismainen 75/80-vuotiaiden tutkimus (NORA)

Vertaileva pohjoismainen 75/80-vuotiaiden tutkimus (NORA)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 75-vuotiaiden miesten ja naisten terveydentilaa, toimintakykyä, elintapoja ja elinolosuhteita kolmella pohjoismaisella paikkakunnalla, Tanskassa Glostrup, Ruotsissa Göteborg ja Suomessa Jyväskylä. Tutkimuksen alkumittauksiin osallistui yhteensä noin 1100 henkilöä. Jyväskylän 75-vuotiaita koskevat tiedot on koottu osana Ikivihreät-projektia. Lähtötilanteen aineistot koottiin Glostrupissa ja Jyväskylässä syksyllä 1989 ja Göteborgissa vuotta myöhemmin. Tutkimukseen sisältyy myös 5-vuotisseuruu kaikilla kolmella paikkakunnalla sekä 10- ja 15-vuotisseuruu Jyväskylässä sekä osittainen 10-vuotisseuruu Glostrupissa. Kuolleisuutta on seurattu 10 vuoden ajan kaikissa kohdeväestöissä. Aineisto on koottu kotikäyntien yhteydessä tehdyin haastatteluin, kyselymenetelmin ja kliinis-fysiologisten laboratoriotutkimusten avulla. Vertailevan aineiston analysointi ja raportointi alkoi v. 1992 alussa. Tutkimuksesta on julkaistu perusraportti, supplementtinumero Facts and Research in Gerontology and Geriatrics -lehdessä ja useita spesifejä raportteja alan kansainvälisessä lehdistössä.

Tutkimuksen rahoittajat

Kansaneläkelaitos ja Röda Fjärden i Norden

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Professori Pertti Era; era[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae