Siirry pääsisältöön

Tutkimusuutinen: Ikään­ty­mi­seen liit­ty­vä li­has­voi­man las­ku saat­taa al­kaa nai­sil­la jo vaih­de­vuo­sivai­hees­sa

– Menopaussiin liittyvät hormonaaliset muutokset vaikuttavat laajasti naisten elimistöön, toteaa tohtorikoulutettava Dmitriy Bondarev.

Tutkimustulosten mukaan naisten lihasvoima ja voimantuottoteho olivat vaihdevuosien jälkeen alhaisemmat kuin esivaihdevuosivaiheessa tai sitä seuraavassa vaihdevuosien siirtymävaiheessa olevien naisten.

– Näyttää siltä, että ikääntymiseen liittyvä lihasten suorituskyvyn heikkeneminen alkaa naisilla jo keski-iässä vaihdevuosiin liittyvien muutosten vuoksi, Bondarev kertoo.

Vaihdevuodet kuuluvat naisten normaaliin ikääntymiseen. Niiden aikana munasarjojen toiminta heikkenee, kuukautiset loppuvat ja naissukupuolihormonien eli estrogeenien tuotanto hiipuu. Vaihdevuodet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen. Esivaihdevuosien aikana kuukautiskierto muuttuu vähitellen epäsäännölliseksi. Tämä vaihe alkaa 5–10 vuotta ennen viimeisiä kuukausia (menopaussia). Perimenopaussiksi kutsutaan menopaussia edeltäviä siirtymävaiheen vuosia, jolloin munasarjojen kyky tuottaa estrogeenia heikkenee ja lopulta loppuu kokonaan. Kuukautisten loppumisen jälkeisiä vuosia kutsutaan postmenopaussiksi. Keskimääräinen menopaussi-ikä on 51 vuotta.

Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen yl­lä­pi­tää li­has­kun­toa me­no­paus­sin ai­ka­na

Lihasvoima ja voimantuottoteho heikkenevät ikääntymisen myötä. Heikkenemisen seurauksena kävely hidastuu ja liikkuminen vaikeutuu. Riittävä lihasvoima ja liikkumiskyky ovat tärkeitä toimintakykyä ylläpitäviä tekijöitä. Hyvä toimintakyky mahdollistaa päivittäisten asioiden hoitamisen ja aktiivisen osallistumisen yhteiskunnan tarjoamaan toimintaan.

– Tutkimuksemme osoitti, että lihasten suorituskyky ja liikkumiskyky olivat yhteydessä liikunnan harrastamiseen vaihdevuosivaiheesta riippumatta, Bondarev kertoo.

– Erityisesti vaihdevuosien ylimenovaiheessa (perimenopaussissa) olevilla naisilla, jotka harrastivat verraten raskasta liikuntaa, oli sekä lihaskunto että liikkumiskyky selvästi paremmat kuin vähemmän tai ei lainkaan liikuntaa harrastavilla naisilla. Liikunta ylläpitää keski-ikäisten naisten lihasvoimaa ja liikkumiskykyä.

Tutkimus on osa laajempaa ERMA-tutkimusta, johon osallistui yli 1000 jyväskyläläistä 47–55-vuotiasta naista. Tutkittavien vaihdevuosivaihe määritettiin verinäytteestä mitattujen hormoniarvojen ja kuukautispäiväkirjan avulla. Yli 900 naista osallistui lihasvoimaa, voimantuottotehoa ja kävelynopeutta selvittäviin mittauksiin Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveyslaboratoriossa vuosina 2015–2017.


Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Dmitriy Bondarev, dmitriy.d.bondarev@jyu.fi, p. 040 8055482
Tiedottaja Martta Walker, martta.a.walker@jyu.fi, p. 040 8054717
Lisätietoja ERMA-tutkimuksesta: jyu.fi/erma

Alkuperäisjulkaisu: Bondarev D, Laakkonen EK, Finni T, Kokko K, Kujala UM, Aukee P, Kovanen V, Sipilä S. Physical performance in relation to menopause status and physical activity. Menopause. 2018 May 21. 
Linkki julkaisuun: https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/publishahead/Physical_performance_in_relation_to_menopause.97561.aspx

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae