Siirry pääsisältöön

Telomeerien pituus ja fyysinen toimintakyky iäkkäillä naisilla

Telomeerit ovat kromosomien päitä suojaavia rakenteita, jotka solun jakautumisten myötä lyhenevät. Kun telomeerin pituus lyhenee alle kriittisen rajan, solu menettää kykynsä jakautua ja ajautuu apoptoosiin tai kuolee. Telomeerien pituutta voidaankin pitää biologisen ikääntymisen markkerina.  Tämän kolmivuotisen tutkimusprojektin tarkoituksena on telomeerin pituuden yhteyttä koettuun ja laboratoriotestein mitattuun fyysiseen toimintakykyyn iäkkäillä naisilla sekä telomeerin pituuden vaikutusta suorituskyvyn heikkenemiseen ja liikkumattomuuteen liittyvien sairauksien yleistymiseen kolmen ja yhdentoista vuoden seurannan aikana. Tutkimuksessa käytetään Finnish Twin Study on Aging (FITSA) kaksosaineistoa.

Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksella sijaitsevan Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Biomedicum-Helsinki tutkimuskeskuksen kanssa. Hanke toteutetaan 1.9.2012-31.8.2015 välisenä aikana. Tutkimus tuottaa uuttaa tietoa ikääntymiseen liittyvien toiminnanvajavuuksien synnyn ja etenemisen syistä.

Hankkeen rahoittaja

Suomen Akatemia

Vastuullinen tutkija

Tutkijatohtori Elina Sillanpää, LitT, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, elina.sillanpaa[at]jyu.fi

Yhteistyötahot

Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto: Professori Sarianna Sipilä, Professori Taina Rantanen, Tutkijatohtori Anne Viljanen

Biomedicum-Helsinki, Helsingin yliopisto: Akatemiatutkija Iiiris Hovatta

THL, Helsingin yliopisto: Akatemiaprofessori Jaakko Kaprio

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae