Siirry pääsisältöön

Liikuntaneuvonnan vaikutus iäkkäiden henkilöiden liikkumiskykyyn (SCAMOB)

Liikuntaneuvonnan vaikutus iäkkäiden henkilöiden liikkumiskykyyn (SCAMOB)

Liikuntaneuvonnan vaikutus iäkkäiden henkilöiden liikkumiskykyyn

Tutkimuksessa selvitettiin liikuntaneuvonnan vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntakyykyyn. Lisäksi tutkittiin ikääntyvien henkilöiden kokemia liikunta-aktiivisuutta ja liikkumista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä. Hanke toteutettiin Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Kohdejoukko oli vuonna 2003 jyväskyläläiset 75-81-vuotiaat kantakaupungin alueella itsenäisesti asuvat henkilöt (N=1310). Tutkimukseen soveltuvat ja suostuneet haastateltiin heidän kotonaan (n = 727). Terveydenhoitajan tarkastukseen osallistui 657 henkilöä. Terveydenhoitajan tarkastus sisälsi seuraavat mittaukset: tuolilta ylösnousu (5krt), 10 metrin kävelynopeus ja portaalle nousu, käden puristusvoima, alaraajojen voimantuottoteho, seisomatasapaino ja näkö. Lopullisen tutkimusjoukon muodosti 632 henkilöä, joista satunnaistettiin koeryhmään 318 ja kontrolliryhmään 314 henkilöä. Koeryhmä osallistui fysioterapeutin yksilölliseen liikuntaneu­vontaan, joka perustui motivoivaan haastattelutekniikkaan. Fysioterapeutti seurasi koeryhmän fyysisen aktiivisuutensa tasoa ja tuki heitä aktiivisuuden ylläpidossa säännöllisin puhelinkontaktein (4 krt/vuosi). Koe- ja kontrolliryhmän haastateltiin puhelimitse joka kuudes kuukausi. Alkumittauksia vastaavat seurantahaastattelut ja -mittaukset tehtiin keväällä 2005. Tutkimuksen päätepistemuuttujina ovat fyysinen aktiivisuus, liikkumiskyky, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä kuvaavat muuttujat ja elämänlaatu. Tutkittavien kuolleisuutta ja sijoittumista laitoshoitoon seurataan edelleen.

Tutkimuksen rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja Jyväskylän yliopisto

Tutkijaryhmä

Vastuullinen tutkija

Prof. Taina Rantanen; taina.rantanen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjat

Keskeisimmät julkaisut

Mänty M, Heinonen A, Leinonen R, Törmäkangas T, Hirvensalo M, Kallinen M, Sakari-Rantanen R, von Bonsdorff M, Heikkinen E, Rantanen T. Long-Term Effect of Physical Activity Counseling on the Development of Mobility Limitation Among Older People: A Randomized Controlled Study. J Gerontol Med Sci 2009;64:83-9.

Pakkala I,  Read S, Leinonen R,  Hirvensalo M, Lintunen T, Rantanen T. The effects of physical activity counseling on mood among 75-81-year old people: A randomized controlled trial. Preventive Medicine 2008 46(5):412-8

von Bonsdorff MB, Leinonen R, Kujala UM, Heikkinen E, Törmäkangas T, Hirvensalo M, Rasinaho M, Karhula S, Mänty M, Rantanen T. Effect of Physical Activity Counseling on Disability among Older People: A 2-year RCT. J Am Geriatr Soc, 2008;56:2188-94

Yhteistyötahot

Jyväskylän kaupunki, Liikuntapalvelut (Pirjo Huovinen, Kirsi Pelo-Arkko)

Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto (professorit Taru Lintunen, Mirja Hirvensalo)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae