Siirry pääsisältöön

Yksilöllisesti suunnitellun interventio-ohjelman vaikutukset vanhainkotiasukkaiden toimintakykyyn

Yksilöllisesti suunnitellun interventio-ohjelman vaikutukset vanhainkotiasukkaiden toimintakykyyn

Tämän satunnaistetun kontrolloidun kliinisen interventiotutkimuksen tavoitteena oli 1) suunnitella näyttöön pohjautuva fyysistä aktiivisuutta tukeva malli vanhainkotiasukkaiden toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi, 2) tutkia yksilöllisesti suunnitellun, toimintakykyä tukevan kolmen kuukauden mittaisen liikuntaohjelman vaikutuksia toimintakykyyn vanhainkotiasukkailla sekä 3) suunnitella tutkimustulosten pohjalta henkilökunnalle suunnattava koulutuspaketti. Tutkimus toteutettiin Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella yhteensä viidessä eri vanhainkodissa. Tutkimusjoukko koostuu 118 henkilöstä, jotka satunnaistetaan koe- ja kontrolliryhmiin. Toimintakykyyn liittyvät mittaukset tehtiin ennen interventiota, välittömästi sen jälkeen ja kolmen kuukauden kuluttua loppumittauksista. Intervention alussa mittaustulosten perusteella fysioterapeutti ja toimintaterapeutti sekä tutkittavan omahoitaja tekivät yhdessä jokaisen koeryhmään kuuluvan kanssa, hänen toiveitaan kuunnellen, progressiivisesti etenevän, säännöllisesti tarkistettavan kuntoutusohjelman, jonka toteuttamiseen koko henkilökunta osallistui.

Tällä tutkimuksella pyritään täydentämään olemassa olevaa tietoa ja selvittämään mahdollisuuksia tehostaa vanhainkotiasukkaiden toimintakyvyn ylläpitämistä suunnitelmallisen liikunta- ja aktivointiohjelman avulla.

Tutkimuksen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Dosentti Terttu Parkatti, terttu.parkatti@jyu.fi terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae