Siirry pääsisältöön

Vanhuuden julkisuuskuvat

Vanhuuden julkisuuskuvat

Julkisuudessa esillä olevat mielikuvat vanhoista ihmisistä ja vanhuudesta elämänvaiheena muokkaavat sekä nuorempien suhtautumista vanhoihin ihmisiin että vanhojen ihmisten itsensä käsityksiä vanhana olemisesta. Mielikuviin perustuvat stereotyyppiset käsitykset ohjaavat myös yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kriittisesti erilaisia julkisuudessa esiintyviä vanhuuteen ja vanhoihin ihmisiin liittyviä mielikuvia.  Tutkimuksessa keskitytään printtimediaan ja sen aineistona ovat Helsingin sanomat, Aamulehti ja ET-lehti.  Tutkimusteemoja ovat mm.

  • miten vanhuudesta kirjoitetaan sanomalehdessä ja ikääntyneille kohdennetussa aikakauslehdessä
  • vanhuus päivänpolitiikan agendalla
  • millainen on vanhuuden ideaalityyppi ET-lehdessä
  • miten kirjoitetaan vanhoista miehistä ja vanhoista naisista
  • miten ja mitä lääkkeitä mainostetaan vanhoille ihmisille
  • rakkaus ja parisuhteet vanhuudessa
  • vanhojen ihmisten yksinäisyys

Vastuullinen tutkija

FT Kirsi Lumme-Sandt kirsi.lumme-sandt[at]uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Julkaisut

Hytti Hilkka, Lyyra Tiina-Mari, Lumme-Sandt Kirsi. (2010) Vanhat naiset Helsingin Sanomissa. Gerontologia 4: 313-322.

Uotila Hanna, Lumme-Sandt Kirsi, Saarenheimo Marja. (2010) Lonely older people as a problem in society – construction in Finnish media. International Journal of Ageing and Later Life 5(2):103 – 130.

Lumme-Sandt Kirsi. (2011) Images of ageing in 50+ magazine. Journal of Aging Studies 25:45-51.

Lumme-Sandt Kirsi, Uotila Hanna. (2012) Talk about love and intimate relationships in a Finnish 50+ magazine. In: Virpi Ylänne (ed.) Representing Ageing. Images and Identities. Palgrave.  (painossa)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae