Siirry pääsisältöön

Työsuojelurahastolta rahoitusta eläkeuudistuksen vaikutusten ja eläkeaikaisen työskentelyn tutkimukseen

Työsuojelurahasto on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle 110 000 euroa Ikääntyneiden työurat – työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely (JATKIS) hankkeelle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 224 707 euroa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti Mikaela von Bonsdorff Gerontologian tutkimuskeskuksesta.

Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena on tarkastella vuoden 2017 alussa voimaan astuvan eläkeuudistuksen vaikutuksia ikääntyvien työntekijöiden työuran loppuvaiheeseen, eläkkeelle siirtymiseen ja eläkeaikaisen työskentelyyn suhtautumiseen.

Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettavan tutkimuksen taustalla ovat yhtäältä viime vuosien ikääntyneen työväestön osuuden suhteellinen kasvu, toisaalta julkisen talouden syventynyt kestävyysvaje.

– Vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus tarjoaa mielenkiintoisen lähtökohdan käsillä olevalle empiiriselle tutkimukselle, jossa uudistusta peilataan ikääntyvien työntekijöiden työuran loppuvaiheeseen, eläkkeelle siirtymiseen ja eläkeaikaisen työskentelyn ajatuksiin, toteaa Mikaela von Bonsdorff.

Lisäksi hankkeen aikana kehitetään yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa pilottityökalu, jonka avulla voidaan tukea yksilöitä ja organisaatioita eläkeaikaisen työskentelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Käytännön työkalun tarkoituksena on hyödyttää työntekijöitä ja työnantajia. Työnantajille käytännön työkalu tarjoaa jäsennellyn prosessin, jonka avulla työntekijän on mahdollista jatkaa eläkkeelle siirryttyään työssä.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Mikaela von Bonsdorff mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi, p. 0400 342 692
Tutkijatohtori Monika von Bonsdorff     monika.bonsdorff@jyu.fi, p. 040 541 25 24
Erikoistutkija Marjo Wallin                    marjo.wallin@ttl.fi, p. 030 474 26 92

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae