Siirry pääsisältöön

Tutkimusuutinen: Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy enenevässä määrin viimeisiä vuosia eläviin.

Lähes 20 prosenttia vanhoista ihmisistä koki vähintään viisi siirtymää kodin ja/tai hoitopaikkojen välillä. Useita siirtymiä kokeneiden määrä kasvoi tutkimusaikana, ja oli suurempi muualla Suomessa kuin kuudessa suurimmassa kaupungissa.

Tutkitut hoitopaikat olivat tehostettu palveluasuminen, vanhainkoti ja pitkäaikaishoito terveyskeskussairaalassa. Kaikissa näissä paikoissa hoito keskittyi enenevässä määrin niille, jotka elivät viimeisiä vuosiaan.

Vanhainkodissa tai tehostetussa palveluasumisessa iäkäs ihminen asuu yhä useammin elämänsä loppuun saakka, ja myös kuolee asuinpaikassaan. Terveyskeskuksen vuodeosasto on kuitenkin vanhojen ihmisten yleisin kuolinpaikka.

Tutkittavat olivat 70-vuotiaita tai vanhempia. Rekisteriaineistot sisälsivät noin 430 000 viimeistä elinvuottaan elävää sekä yli 63 000 tapaus-verrokki-paria, joissa tapaus eli viimeistä kahta vuottaan ja verrokki vähintään kaksi vuotta pidempään.

Tutkimus on osa Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL) -hanketta, ja tehtiin osin Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare).

Alkuperäisjulkaisut:
Forma L, Rissanen P, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Jylhä M (2018) Vanhuusiän ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä selvemmin viimeisiin elinvuosiin. Vuosien 2001-20013 ja 2009-2011 vertailu. Yhteiskuntapolitiikka 83, 399-411.
http://www.julkari.fi/handle/10024/136869
Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Seinelä L, Valvanne J, Jylhä M (2018) Pitkäaikaishoito viimeisenä elinvuotena. Vertailussa suuret kaupungit ja muu Suomi 2002-2013. Suomen Lääkärilehti 73, 2086-2091.
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL382018-2086.pdf

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Leena Forma, 040 190 1604, leena.forma@uta.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet) ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC), Tampereen yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 27.9.2018

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae