Siirry pääsisältöön

GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä. Tuotamme tieteellistä tietoa ikääntyvästä yhteiskunnasta ja ikääntyvien ihmisten elämästä. Keskeisiä tutkimuskohteitamme ovat terveys, toimintakyky ja niiden edistäminen sekä hoiva ja yhteiskunnan ikääntyville tarjoamat palvelut. Tieteellisesti korkeatasoisella tutkimuksella lisäämme ymmärrystä täysipainoisen elämän mahdollisuuksista kaikissa ikävaiheissa. Autamme ihmisiä ja yhteiskuntia toteuttamaan paremmin pitenevän eliniän antamia mahdollisuuksia.

GEREC on aktiivinen kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti ja osallistuu ikääntyvää yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun. Annamme päätöksentekijöille ja palveluiden tuottajille tutkimukseen perustuvia valmiuksia väestön ikääntymiseen liittyvien haasteiden kohtaamiseen. Osallistumme lisäksi yliopistokoulutukseen ja vahvistamme alan asiantuntemusta.

GERECiä koordinoivat yhdessä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden yksikkö. Mukana on myös tutkijaryhmiä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta ja Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

GERECillä on johtaja ja varajohtaja, ja sen piirissä toimii 15 professoria ja muuta senioritutkijaa, noin 20 tohtoritutkijaa ja lähes 30 tohtoriopiskelijaa.

Gerontologian tutkimuskeskuksen työtä tukee tieteellinen ohjausryhmä.

GEREC on perustettu vuonna 2012. Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen tutkimuskeskuksen taustalla on näissä yliopistoissa pitkään tehty gerontologian alan tutkimus. Tampereen yliopistoon perustettiin vuonna 1976 Pohjoismaiden ensimmäinen gerontologian professuuri. Jyväskylän yliopistossa toimi puolestaan vuodesta 1986 alkaen gerontologian monitieteinen tutkimusyksikkö.

Gerontologian tutkimuskeskukseen voi liittyä sellainen Jyväskylän tai Tampereen yliopiston aktiivinen tutkija, jonka tutkimus koskee vanhenemista ja ikääntyvää yhteiskuntaa, ja joka antaa tietonsa GERECin nettisivuille (www.gerec.fi), osallistuu GERECin tapahtumiin (esim. kesäkoulu), raportoi toimintatietonsa pyydettäessä ja merkitsee GERECin yhdeksi affiliaatiokseen toiminnassaan ja julkaisuissaan.

STRATEGIA 2025

VISIO
GEREC on kansainvälisesti arvostettu monitieteinen vanhenemistutkimuksen edelläkävijä, joka
edistää alan kansainvälistä kehitystä ja vaikuttaa ikääntymistä koskevaan päätöksentekoon.

MISSIO
GEREC tekee korkeatasoista, innovatiivista ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta hyvän
ikääntymisen ja arvokkaan vanhuuden edistämiseksi.

STRATEGIA 2020-2025

Päämääränsä toteuttamiseksi GEREC:
– Tekee tieteenala- ja ammattiryhmärajat ylittävää korkeatasoista, innovatiivista, tutkimuksen
suuntaan vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta
– Lisää ymmärrystä vanhenemisen biologisista, psykologisista ja sosiaalisista prosesseista,
terveydestä, sairauksista ja toimintakyvystä, vanhojen ihmisten hoidosta, hoivasta ja
hyvinvoinnista sekä väestön vanhenemisen merkityksestä yhteiskunnassa
– Tarjoaa tutkijakoulutukselle korkeatasoisen ympäristön, joka houkuttelee lahjakkaita
tohtoriopiskelijoita sekä Suomesta että ulkomailta
– Tukee tutkijoiden ammatillista kasvua ja uralla etenemistä
– Vaikuttaa tutkimustiedon kautta päättäjien ja suuren yleisön vanhenemista koskevaan
tietoon ja toimintaan.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae