Siirry pääsisältöön

Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (LISPE)

Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (LISPE)

Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (LISPE)

LISPE on pitkittäistutkimus jonka käynnistettiin vuonna 2011. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten iäkkäiden ihmisten koti- ja lähiympäristön piirteet ja henkilön toimintakyky yhdessä muokkaavat elinpiirin laajuutta ja elämänlaatua. Päävastemittarina toimii The Life-Space Assessment -mittari (Elinpiirin arviointi).

Tutkimus kestää kaksi vuotta jona aikana henkilöitä haastatellaan kolme kertaa; alkutilanteessa, vuoden kuluttua sekä kahden vuoden kuluttua. Tutkimuksen osallistujat ovat 75-90-vuotiaita Jyväskylän ja Muuramen alueella itsenäisesti asuvia henkilöitä. Hankkeeseen otettiin mukaan 848 henkilöä.  Kotihaastattelusta kerättiin tietoja elinpiiristä, koetusta ympäristö esteistä ja liikkumaan houkuttelevista tekijöistä, terveydestä, liikkumiskyvystä, toimintakyvystä, osallistumisesta, fyysisestä aktiivisuudesta, henkilökohtaisista tavoitteista ja elämänlaadusta.  Lisäksi arvioitiin kodin lähiympäristöä sekä mitattiin tutkittavien liikkumiskykyä. Kuolleisuus- ja sairaalahoitotietoja kerätään rekistereistä.

Tutkittavista valittiin lisäksi 174 henkilön ryhmä, joka käyttivät seitsemän päivän ajan askelmittaria (kiihtyvyysmittaria) sekä täyttivät liikuntapäiväkirjaa. Lisäksi 360 henkilöä täytti liikuntapäiväkirjaa seitsemän päivän aikana. Kävelytutkimuksen tarkoituksena on selvittää ikääntyneiden ihmisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi voidaan tutkia liikunnan määrän ja elinpiirin koon yhteyttä.

Tutkimuksella saadaan lisätietoa miten yksilön ja ympäristön ominaisuudet vaikuttavat ikääntyneiden fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumiseen. Tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, jotta voidaan kehittää ympäristöä kaiken ikäisille sopivaksi ja houkuttelevaksi liikkumiseen.

Tutkimuksen rahoittaja

Suomen Akatemia – Asumisen tulevaisuus tutkimusohjelma, Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Jyväskylän yliopisto.

Tutkijaryhmä

Vastuullinen tutkija

Prof. Taina Rantanen taina.rantanen [at] jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtorit

Merja Rantakokko merja.rantakokko[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Ulkoympäristö osallisuuden, autonomian ja hyvinvoinnin ennustajana vanhuudessa

Erja Portegijs erja.portegijs[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto   Individual and environmental barriers and facilitators for life-space mobility and physical activity in old age

Tohtoriopiskelijat

Johanna Eronen Johanna.eronen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto  Iäkkäiden henkilöiden eriarvoisuus liikunnassa

Milla Saajanaho milla.saajanaho[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Ikääntyneiden henkilökohtaisten tavoitteiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, toimintakykyyn ja elinpiiriin

Li-Tang Tsai li-tang.tsai[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto  Kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden kävelyaktiivisuus ja elinpiiri

Keskeisimmät julkaisut

Rantakokko M, Iwarsson S, Mänty M, Leinonen R, Rantanen T. Perceived barriers to mobility in the outdoor environment and development of walking difficulty in older people. Age and Ageing 2012;41(1):118-21.

Rantakokko, M, Iwarsson S,  Kauppinen M, Leinonen R, Heikkinen E, Rantanen T.Quality of Life and Barriers in the Outdoor Environment in Old Age. J Am Geriatr Soc 2010;58(11):2154-9.

Eronen J, von Bonsdorff MB, Rantakokko M, Rantanen T. Accumulation of disparity in physical activity in old age. Aging, Clinical Experimental Research Epub ahead of print 2012 Apr 23, doi: 10.3275/8389

Rantanen T, Portegijs E, Viljanen A, Eronen J, Saajanaho M, Tsai L-T, Kauppinen M, Palonen E-M, Sipilä S, Iwarsson S, Rantakokko M. Individual and Environmental Factors Underlying Life-Space of Older People – Study Protocol and Design of a Cohort Study on Life Space Mobility in Old Age (LISPE). BMC Public Health 2012, 12:1018. DOI: 10.1186/1471-2458-12-1018.

Yhteistyötahot

Lundin yliopisto, Center for Supportive Environments (Prof. Susanne Iwarsson)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae