Siirry pääsisältöön

Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus (LAKU) / Katja Kokko

Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus (LAKU) / Katja Kokko

Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus (engl. The Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS) on ainutlaatuisen pitkään jatkunut samojen ihmisten seuruututkimus. JYLS-tutkimuksessa on seurattu samojen (v. 1959 syntyneiden) ihmisten kehitystä 8-vuotiaasta 50-vuotiaaksi asti. Seurannat on toteutettu kuuden – kahdeksan vuoden välein. Seuraava aineistonkeruu on tarkoitus toteuttaa tutkittavien lähestyessä 60 ikävuotta.

Viisikymmentävuotiaiden aineistonkeruu toteutettiin vuonna 2009, jolloin osanottajilta koottiin tietoa psykologisen haastattelulla ja kyselylomakkeilla. Lisäksi tutkittavat osallistuivat terveystarkastukseen. Tietoa on koottu muun muassa hyvinvoinnista, persoonallisuudesta, työstä ja koulutuksesta, perheestä, vapaa-ajasta ja sosiaalisesta verkostosta ja terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä. Vastaavia tietoja on koottu aiemmissa aikuisiän ikävaiheissa, tutkittavien ollessa 27-, 36- ja 42-vuotiaita. Lapsuudessa (8-v.) ja nuoruudessa (14-v.) opettajat ja toverit ovat arvioineet tutkittavien sosiaalista käyttäytymistä. Tietoa on kerätty myös lapsuuden kasvuympäristöstä.

JYLS-tutkimuksen aineistoa on käytetty sadoissa tieteellisissä artikkeleissa ja useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kirjoissa. Aineistoon perustuen on valmistunut 15 väitöskirjaa ja kymmeniä pro gradu -tutkielmia. Tutkimusaiheet ovat liittyneet esimerkiksi 1) persoonallisuuden kehittymiseen lapsuudesta aikuisuuteen, 2) työ- ja koulutusuran muotoutumiseen, 3) lapsuudenperheeseen ja tutkittavien omaan perheeseen, 4) terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen, 5) yhteiskuntaan jäsentymiseen, 6) hyvinvoinnin rakentumiseen ja 7) keskiaikuisiän kehitykseen. Näiden eri alueiden vuorovaikutus on ollut myös kiinnostuksen kohteena.

Professori Lea Pulkkinen aloitti JYLS-tutkimuksen vuonna 1968 ja johti sitä vuoteen 2012 asti. Vuoden 2013 alusta alkaen tutkimusta on johtanut tutkimusjohtaja Katja Kokko.

Lisätietoa tutkimuksesta osoitteessa:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/en/research/programs-and-projects/jyls

Tutkimuksen rahoittaja
JYLS-tutkimuksen päärahoittaja on ollut Suomen Akatemia (1974, 1979, 1986-2013). Viimeisin, vuonna 2009 toteutettu aineistonkeruu rahoitettiin Suomen Akatemian Lea Pulkkiselle (nro 127125) ja Katja Kokolle (nro 118316) myöntämillä tutkimusrahoituksilla.

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Tutkimusjohtaja Katja Kokko, katja.r.kokko[at]jyu.fi, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Muu tutkimusryhmä
Professori emerita Lea Pulkkinen, lea.pulkkinen[at]psyka.jyu.fi, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtori Johanna Rantanen, k.johanna.rantanen[at]jyu.fi, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Tohtorikoulutettava Noora Jalonen, noora.h.jalonen [at]jyu.fi, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Tohtorikoulutettava Merja Hietalahti, merja.a.hietalahti[at]jyu.fi, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Projektitutkija, tilastotieteilijä, Anna-Liisa Lyyra, anna-liisa.lyyra[at]jyu.fi, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisäksi JYLS-aineistoa analysoi tutkijoita esim. Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta, Agora Centeristä, Gerontologian tutkimuskeskuksesta, kauppakorkeakoulusta, opettajankoulutuslaitokselta ja tilastotieteen laitokselta. JYLS-aineistoa analysoidaan yhteistyössä myös muiden kansallisten tahojen kanssa, kuten Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopisto ja Alkoholitutkimussäätiö.

JYLS-tutkimus on osa laajoja kansainvälisiä tutkijayhteistyöverkostoja, kuten Center for the Analysis of Pathways from Childhood to Adulthood (CAPCA; http://rcgd.isr.umich.edu/capca/) ja Irvine Network on Interventions in Development (INID; http://inid.gse.uci.edu/). JYLS-aineisto on tallennettu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD; http://www.fsd.uta.fi/fi/).

Yhteistyötahoja
Center for the Analysis of Pathways from Childhood to Adulthood (CAPCA; http://rcgd.isr.umich.edu/capca/)
Irvine Network on Interventions in Development (INID; http://inid.gse.uci.edu/)
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD; http://www.fsd.uta.fi/fi/)

Valikoituja julkaisuja
Kokko, K., Korkalainen, A., Lyyra, A.-L., & Feldt, T. (2013). Structure and continuity of well-being in mid-adulthood: A longitudinal study.Journal of Happiness Studies, 14, 99–114.

Kokko, K., Pulkkinen, L., Huesmann, L. R., Dubow, E. F., & Boxer, P. (2009). Intensity of aggression in childhood as a predictor of different forms of adult aggression: A two-country (Finland and United States) analysis. Journal of Research on Adolescence, 19, 9–34.

Pulkkinen, L. (2006). The Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS). In L. Pulkkinen, J. Kaprio, & R. J. Rose (Eds.), Socioemotional development and health from adolescence to adulthood (pp. 29-55). New York, NY: Cambridge University Press.

Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2012). Foundational issues in longitudinal data collection. In B. Laursen, T. D. Little, & N. A. Card (Eds.), Handbook of developmental research methods (pp. 129–147). New York, NY, US: The Guilford Press.

Pulkkinen, L., Kokko, K., & Rantanen, J. (2012). Paths from socioemotional behavior in middle childhood to personality in middle adulthood. Developmental Psychology, 48, 1283­–1291.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae