Siirry pääsisältöön

Keski-iän terveydentila ja psyykkiset oireet vanhuuden kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymisen ennustajina (PSCog)

Keski-iän terveydentila ja psyykkiset oireet vanhuuden kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymisen ennustajina (PSCog)

Keski-iän terveydentila ja psyykkiset oireet vanhuuden kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymisen ennustajina (PSCog)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keski-iän psykososiaalisten oireiden, kuten stressin ja työhön liittyvien negatiivisten reaktioiden, sekä itse arvioidun terveydentilan yhteyttä kognitiivisten kykyjen heikentymiseen, dementiaan, Alzheimerin tautiin ja toiminnan vajauksien syntyyn vanhuudessa. Lisäksi selvitetään, onko fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn heikentymisen taustalla mahdollisesti samoja riskitekijöitä. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää tekijöitä, joihin vaikuttamalla ikääntyneiden fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn heikentymistä voidaan hidastaa.

Tutkimus toteutetaan vuosina 2011–2014 Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen, Tukholman Karoliinisen Instituutin ja Itä-Suomen yliopiston välisenä yhteistyönä. Tutkimuksen aineistoina käytetään kolmea jo olemassa olevaa epidemiologista pitkittäisaineistoa (WRACA, CAIDE, GeMS), joissa seuranta-aika on noin 30 vuotta. Tällaisten aineistojen kautta saadaan ainutlaatuista tietoa ikääntymisprosessista ja siihen keski-iästä asti vaikuttavista tekijöistä.

Vastuullinen tutkija

Tutkijatohtori Jenni Kulmala, jenni.kulmala[at]jyu.fi

Rahoittajat

Suomen Akatemia

Yhteistyötahoja

Aging Research Centre (ARC), Karolinska Institutet, Tukholma

Itä-Suomen yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Työterveyslaitos

Keskeiset julkaisut

Kulmala J, von Bonsdorff MB, Stenholm S, Törmäkangas T, von Bonsdorff ME, Nygård CH, Klockars M, Seitsamo J, Ilmarinen J, Rantanen T. Perceived stress symptoms in midlife predict disability in old age. A 28-year prospective cohort study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013;Aug;68(8):984-91. doi: 10.1093/gerona/gls339

Kulmala J, Irma Nykänen, Minna Mänty, Sirpa Hartikainen. The Association between Frailty and Dementia. A Population-Based Study. Gerontology. 2013 Aug 17. [Epub ahead of print].

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae