Siirry pääsisältöön

Varhaisen fyysisen kasvun ja kehityksen yhteys työuraan vanhuuden terveyden ja toimintakyvyn määrittäjänä – Elämänkulun epidemiologian näkökulma (DEWOAGE) — Gerontologian tutkimuskeskus

Varhaisen fyysisen kasvun ja kehityksen yhteys työuraan vanhuuden terveyden ja toimintakyvyn määrittäjänä – Elämänkulun epidemiologian näkökulma (DEWOAGE) — Gerontologian tutkimuskeskus

Varhaisen fyysisen kasvun ja kehityksen yhteys työuraan vanhuuden terveyden ja toimintakyvyn määrittäjänä – Elämänkulun epidemiologian näkökulma (DEWOAGE)

Varhaisen kasvun ja kehityksen vaikutuksesta työuraan ja niiden yhteydestä vanhuuteen tiedetään vähän. Tutkimuksessa tarkastellaan elämän kulun näkökulmasta varhaisen fyysisen kasvun ja kehityksen ja työuran ja eläköitymisen yhteyttä vanhuuden terveyteen ja fyysiseen toimintakykyyn. Tutkimuksessa käytetään mm. kolmea pitkittäisaineistoa joissa seuruuaika on jopa 70 vuotta: Helsinki Birth Cohort Study, National Survey of Health and Development ja Finnish Longitudinal Study of Ageing Municipal Employees.

Yhdistämällä nämä tutkimusalueet tuotetaan uutta ainutlaatuista tietoa jonka avulla voidaan ymmärtää elämän kulun epidemiologian näkökulmasta varhaisen kasvun yhteyttä elinaikaiseen sosioekonomiseen asemaan, työuraan ja vanhuuden terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimuksessa tuotetaan useita tieteellisiä artikkeleita.

Vastuullinen tutkija

Yliopistotutkija, Dosentti Mikaela von Bonsdorff, mikaela.vonbonsdorff[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyötahoja

Yleislääketieteen yksikkö, Helsingin yliopisto

Unit for Lifelong Health and Ageing, Medical Research Council, London, UK

National Institute on Aging, Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

Työterveyslaitos, Helsinki

Keskeiset julkaisut

von Bonsdorff MB, Rantanen T, Sipilä S, Salonen MK, Kajantie E, Osmond C, Barker DJP, Eriksson JG. Birth Size and Childhood Growth as Determinants of Physical Functioning in Older Age: the Helsinki Birth Cohort Study. American Journal of Epidemiology 2011;174:1336-44.

von Bonsdorff MB, Muller M, Aspelund T, Garcia M, Eiriksdottir G, Rantanen T, Gunnarsdottir I, Birgisdottir BE, Thorsdottir I, Sigurdsson G, Gudnason V, Launer L, Harris TB for the AGES-Reykjavik Study Group. Persistence of the effect of body size at birth on dysglycaemia and type 2 diabetes in old age: the AGES-Reykjavik Study. AGE 2013;24:475-9.

von Bonsdorff MB, Groffen D, Vidal JS, Rantanen T, Aspelund T, Garcia M, Eiriksdottir G, Sigeirsdottir K, Launer  L, Gudnason V, Harris TB for the AGES-Reykjavik Study Group. Coronary artery calcium and physical performance as determinants of mortality in old age: the AGES-Reykjavik Study. International Journal of Cardiology 2013;168:2094-9.

von Bonsdorff MB, von Bonsdorff ME, Törmäkangas T, Kulmala J, Seitsamo J, Leino-Arjas P, Nygård CH, Ilmarinen J, Rantanen T. Mental and physical job strain in midlife and use of hospital care in later life: A 28-year prospective follow-up. Age & Ageing 2014;43:393-9.

von Bonsdorff MB, Törmäkangas T, Rantanen T, Salonen MK, Osmond C, Kajantie E, Eriksson JG. Early life body mass trajectories and mortality in older age: findings from the Helsinki Birth Cohort Study. Annals of Medicine 2014, DOI:10.3109/07853890.2014.963664.

von Bonsdorff MB, Cooper R, Kuh D. Job demand and control in midlife and physical and mental functioning in early old age – do childhood factors explain these associations in a British birth cohort? BMJ Open 2014;4:e005578.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae