Siirry pääsisältöön

 Laadullisella tutkimuksella kohti monipuolisempaa ymmärrystä vanhuudesta

  • 1.8.2019

Tässä blogikirjoituksessa pohdimme, miten vanhenemisen tutkimus voi hyötyä laadullisista tutkimusotteista, ja millaisena olemme itse kokeneet laadullisen aineiston keruun ja analysoinnin. Uskomme, että jokainen gerontologi tai vanhojen ihmisten parissa työskentelevä hyötyy vanhojen ihmisten haastattelemisesta ja heidän kokemuksiensa kuuntelemisesta.   Kokemuksia laadullisen aineiston keräämisestä  Olemme molemmat…

Lue lisää..

Myöhäisaikuisikä on psyykkisesti tyydyttävää aikaa elämässä

  • 19.6.2019

Mielikuvat ikääntymisestä ovat usein kielteisiä, ja myös ikääntyvien ihmisten psyykkisestä toimintakyvystä käytävä keskustelu on pääosin kielteisesti sävyttynyttä. Monipuolisesti arvioitaessa ikääntyneiden ihmisten psyykkinen toimintakyky näyttäytyy kuitenkin varsin myönteisessä valossa. Selitys kielteisiin mielikuviin voi löytyä sekä tutkimusten teoreettisista viitekehyksistä että menetelmällisistä valinnoista,…

Lue lisää..

Ikääntyneiden hoivan vaikuttavuutta voidaan arvioida

  • 16.5.2019

On tärkeää arvioida ikääntyneiden hoivan vaikuttavuutta eli sitä, millaisia hyvinvointivaikutuksia hoivalla saadaan aikaan. Yksi tähän tarkoitukseen kehitetty mittari on ASCOT, jolla arvioidaan hoivaan liittyvää elämänlaatua. Hoivan arvioinnissa tulee huomioida muistisairaat. Alkuvuodesta on keskusteltu paljon ikääntyneiden hoivan epäkohdista, jopa kriisistä. Keskustelu…

Lue lisää..

Good living and graceful dying

  • 18.4.2019

I visited my over 90-year old grandparents at their home. I remember the angry reaction from my grandfather when he lost his left eye´s vision after a surgery that was supposed to improve it. He refused to accept another surgery…

Lue lisää..

Terveystiedon lähteillä

  • 5.4.2019

Terveystietoa tulee joka tuutista, huokaisi iäkäs mies kun häneltä kysyttiin, mistä hän löytää tietoa terveydestä. On totta, että tietoa on löydettävissä useasta eri kanavasta. Mutta mistä ikäihmiset löytävät parhaiten terveyteen liittyvää tietoa, vastauksia terveyspulmiinsa tai tietoa tarvitsemistaan palveluista? Entä onko…

Lue lisää..

Jatko-opiskelija, uskalla olla rohkea!

  • 8.3.2019

Gerontologian tutkimuskeskuksen jatko-opiskelijat kokoontuivat tammikuun lopulla Jyväskylän yliopiston sympaattisella Puutarhurintalolla. Yhteinen jatko-opintoseminaari oli ensimmäinen laatuaan tälle porukalle. Meitä jatko-opiskelijoita on Jyväskylän ja Tampereen GERECissä yhteensä noin 15. Mutta tunnemmeko toisiamme tai tiedämmekö mitä itse kukin puuhaa? Mitä Tampereen GERECissä tutkitaan…

Lue lisää..

Miksi tutkia vanhuutta?

  • 18.2.2019

  Jokainen meistä tarvitsee motivaation työlleen. Työllä pitää olla tarkoitus ja mieli. Tutkijan työssä itse työ tuo usein tyydytyksen tunnetta oivalluksen ja löytämisen ilon kautta. Mutta koska tutkijankaan työ ei ole vain iloa ja oivallusta, vaan usein tylsää ja pikkutarkkaa…

Lue lisää..
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae