Siirry pääsisältöön

Pitkittäistutkimuksessa selvitellään työn vaikutuksia terveyteen, toiminta- ja työkykyyn työssäolon aikana ja vanhuudessa. Yhtä suurta kohorttia (n=6300) kunnallisen alan työntekijöitä on seurattu 1980 alkaen neljässä poikkileikkauskyselyssä (1980, 1984, 1991, 1997 ja 2009) ja siihen liittyvällä rekisteritiedolla.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka työn, sen kuormittavuus ja työkyky ennustavat eläkeiän toimintakykyä, aktiivisuutta ja terveyttä ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa työuran vaikutuksesta vanhuuteen ja on uraa uurtavaa Suomessa työgerontologian tutkimuksen saralla.

Tutkimusryhmä
Clas-Håkan Nygård, clas-håkan.nygård@tuni.fi, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto
Subas Neupane, subas.neupane@tuni.fi, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkijat
Prakash KC, Tampereen yliopisto
Johanna Repo, Tampereen yliopisto

Yhteistyötahot
Jyväskylän yliopisto (Taina Rantanen)
Työterveyslaitos (Jorma Seitsamo ja Päivi Leino-Arjas)

Keskeisimmät julkaisut

von Bonsdorff MB, Seitsamo J, Ilmarinen J, Nygård CH, von Bonsdorff ME, Rantanen T. Work ability in midlife as a predictor of mortality and disability in later life: a 28-year prospective follow-up study. Canadian Medical Association Journal 2011;183:E235-42.

von Bonsdorff ME, Kokko K, Seitsamo J, von Bonsdorff MB, Nygård CH, Ilmarinen J, Rantanen T. Work strain in midlife and 28-year work ability trajectories. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2011:37:455-63.

von Bonsdorff MB, Seitsamo J, Ilmarinen J, Nygård CH, von Bonsdorff ME, Rantanen T. Job strain among blue-collar and white-collar employees as a determinant of total mortality: A 28-year population-based follow-up. BMJ Open 2012;2:e000860.

Kulmala J, von Bonsdorff MB, Stenholm S, Törmäkangas T, von Bonsdorff ME, Nygård CH, Klockars M, Seitsamo J, Ilmarinen J, Rantanen T. Perceived stress symptoms in midlife predict disability in old age. A 28-year prospective cohort study. Journal of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2013;68:984-91.

Prakash K.C.*1, 5, Subas Neupane1, 5, Päivi Leino-Arjas1, 2, Mikaela B.von Bonsdorff3 , Taina Rantanen3, Monika E.von Bonsdorff3, Jorma Seitsamo2, Juhani Ilmarinen4, Clas-Håkan Nygård1, 5

Midlife job profiles and disabilities in later life: A 28-year follow-up of municipal employees in Finland. Int Arch Occup Environ Health (2016)89(6) 997-1007

Jääskeläinen A, Kausto J, Seitsamo J, Ojajärvi A, Nygård C-H, Arjas E, Leino-Arjas P. Work ability index and perceived work ability as predictors of disability pension: a prospectory study among Finnish municipal employees (2016) doi:105221/sweh.3598

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae