skip to Main Content

Iäkkäiden fyysinen toimintakyky ja sen muutoksia ennustavat tekijät

Iäkkäiden fyysinen toimintakyky ja sen muutoksia ennustavat tekijät

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tekijöitä, jotka ovat yhteydessä iäkkäiden (yli 65 -vuotiaiden) ja hyvin iäkkäiden (yli 90 -vuotiaiden) henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Tutkimuksessa käytetään aineistoja kahdesta eri seurantatutkimuksesta: Tervaskannot-tutkimus ja suomalainen kaksostutkimus Finnish Twin Study on Aging (FITSA).

Monipuoliset seuranta-aineistot mahdollistavat mm. biologisten mekanismien, geneettisten tekijöiden ja toimintakyvyn välisten yhteyksien tutkimisen. Tämän vuonna 2008 alkaneen tutkimuksen tulokset selittävät osaltaan sitä miksi toiset iäkkäät elävät ilman toimintakyvyn ja liikkumisen ongelmia hyvin myöhäiseen ikään asti, kun taas toisilla liikkumisen ongelmia ilmenee jo hyvinkin aikaisessa vaiheessa.

Vastuullinen tutkija

TtT Kristina Tiainen, kristina.tiainen@uta.fi

Rahoittajat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Suomen kulttuurirahasto

Opetusministeriö; EU:n ERA-AGE verkoston FLARE (Future Leaders of Aging Research in Europe) post doc ohjelma

Keskeiset julkaisut

Tiainen K, Jylhä M, Thinggaard M, Christensen K, Christiansen L. Associations between inflammatory markers, candidate polymorphisms and physical performance in older Danish Twins. Experimental Gerontology 47: 109-115, 2012.

Tiainen K, Hurme M, Hervonen A, Jylhä M. Inflammatory markers and physical performance among nonagenarians. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 65: 658-663, 2010.

Back To Top
×Close search
Search