skip to Main Content

Hoiva ja palvelut

Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL)
Yksilöllisesti suunnitellun interventio-ohjelman vaikutukset vanhainkotiasukkaiden toimintakykyyn
Geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu
Omaishoiva, työ ja ikääntyminen: ikääntyvät kansalaiset ansiotyön ja omaishoivan yhdistäjinä
Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)

ASUVA (Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus) tutkimus ja kehittämishanke saa rahoituksensa Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoituksesta (248.000€) ja sen kesto on 6/2016 – 2/2017. Kilpailuun osallistui 11 hakemusta, joista ASUVA-hanke sai kaikilta arvioitsijoilta korkeimmat pisteet.

Back To Top
×Close search
Search