skip to Main Content
Gerontologia 2020 -kongressi Peruuntuu

Gerontologia 2020 -kongressi peruuntuu

Gerontologia 2020 -kongressi on päätetty peruuttaa vaikeasti ennakoitavan koronavirustilanteen vuoksi.  Kongressi oli tarkoitus järjestää 30.11.-2.12.2020 Jyväskylässä Paviljongissa, mihin ajankohtaan se oli siirretty maaliskuusta 2020.       

Kongressia olivat järjestämässä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskus, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) sekä neljä vanhenemistutkimusjärjestöä: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Suomen Geriatrit ry, Societas Gerontologica Fennica ry ja Suomen Psykogeriatrinen yhdistys.

Pahoittelemme tilannetta. Haluamme kuitenkin asettaa osallistujien ja heidän läheistensä terveyden etusijalle. Kiitämme kongressille osoittamastanne tuesta. Osallistumismaksujen palautuksesta on lähetetty kaikille jo rekisteröityneille sähköpostiviesti 11.9.2020. Kongressitoimikunta haluaa esittää lämpimät kiitoksensa seuraaville sponsoreille ja näytteilleasettajille, jotka ovat päättäneet osoittaa maksamansa esittelytilan vuokran erääntyvien kongressikulujen kattamiseen:

1. Ikäinstituutti

Ikäinstituutti innostaa ja rakentaa ratkaisuja hyvään vanhuuteen tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen keinoin. Ikäinstituutti on vahva osaaja osallisuuden, mielen hyvinvoinnin, liikunnan, ulkoilun ja ikäystävällisen asuinympäristön edistämisessä. Ikäinstituutti tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden järjestöjen kanssa.

2. Vanhustyön Keskusliitto

3. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Koronavirusepidemia on osoittanut, että ikääntyneiden ihmisten palveluissa, hoidossa ja yhteiskunnallisessa asemassa on vielä parannettavaa. Ikääntyneiden parissa työskentelevät hoitoalan ammattilaiset ja esimiehet ovat olleet kovan paikan edessä, mutta selviytyneet hankalasta tilanteesta. Kaikki ongelmat eivät ole kuitenkaan vielä ratkenneet. On siis selvää, että gerontologiselle tutkimukselle ja asiantuntijoille on tarvetta myös tulevaisuudessa. Akavan sairaanhoitajat ja Taja toivoo kaikille kongressiin ilmoittautuneille hyvää syksyä, toivottavasti tavataan pian uudelleen – virtuaalisesti tai fyysisesti! 

Toivottavasti voimme vielä joskus – lähiaikoina – tavata vanhuuden tutkimuksen merkeissä.

Ystävällisesti,

Gerontologia 2020 -kongressin järjestelytoimikunta

www.jyu.fi/gerontologia2020

Lisätietoja
Maria Hämäläinen
Jyväskylän yliopisto, Gerontologian tutkimuskeskus
maria.e.hamalainen@jyu.fi
040-805 3209

Back To Top
×Close search
Search