skip to Main Content

Tutkimusuutinen: Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

Suomen kuntaliiton projektin Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus julkaisu nro 5 on ilmestynyt.Tehostetun palveluasumisen osuus ympärivuorokautisista palveluista on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt ja asumisyksiköiden asukaskunta muuttunut: useimmat asukkaista ovat monisairaita ja heidän toimintakykynsä on heikentynyt.

  Julkaisussa kuvataan Tampereella tehtyä kehitystyötä. Tampereella kehittämisen kohteena on ollut asukkaiden asumispalveluyksikössään saaman hoidon parantaminen ja tarpeettomien siirtojen vähentäminen. Kirjoitus perustuu Tampereen asumispalveluiden kehittäjäylilääkärin Lauri Seinelän näkemyksiin ja kokemuksiin muutoksesta ja sen johtamisesta sekä Tampereen yliopiston geriatrian oppialan tutkimuskokonaisuudessa ”Geriatrisen palvelujärjestelmän laatu ja toimivuus” tehtyihin tutkimuksiin, joissa on selvitetty kehittämisen tavoitteiden toteutumista.

Koko julkaisun voit lukea Suomen kuntaliiton sivuilta.

Back To Top
×Close search
Search