skip to Main Content

The Finnish Twin Study on Ageing (FITSA)

The Finnish Twin Study on Ageing (FITSA)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on ympäristötekijöiden (esimerkiksi elintapojen) ja mikä geneettisten tekijöiden osuus vanhuuden toiminnanvajausten synnyssä. Tutkimuksen aineisto koostuu FITSA –tutkimuksen alkumittausten aikaan 63-76-vuotiaista naiskaksosista (103 MZ ja 114 DZ paria), jotka ovat osallistuneet Suomen kaksoskohorttitutkimukseen vuodesta 1975 lähtien. Näin ollen käytössä on runsaasti elintapa ja terveystietoja 35 vuoden takaa, mikä tekee asetelmasta erittäin tehokkaan vanhenemisilmiöiden tutkimisen kannalta

FITSAn laboratoriomittaukset toteutettiin Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveyslaboratoriossa 2000-2001 ja seurantamittaukset talvella 2003-2004. Kolmas tutkimuskierros toteutettiin postikyselynä vuonna 2011. Alkumittauksiin osallistui 434 henkilöä ja vuonna 2011 kutsu kyselytutkimukseen lähetettiin 381:lle yhä elossa olevalle tutkittavalle. Tutkittavilta on mitattu standardoiduilla menetelmillä mm. lihasvoima, kehon koostumus, biokemiallisia indikaattoreita, luun mineraalitiheys, aistitoiminnot (näön tarkkuus, kuulo, tasapaino, värinätuntoherkkyys), psykomotorinen nopeus, kävelynopeus, dual task suoriutuvuus ja muisti. Toiminnanvajauksia tutkittiin kysymällä koettuja vaikeuksia eri päivittäistoimintojen tekemisessä. Kaatumisia seurattiin kalenterimenetelmällä vuoden ajan ensimmäisen laboratoriokäynnin jälkeen. Kuolleisuutta seurataan rekisteritietojen perusteella.

Rahoittajat

Suomen Akatemia ja Opetusministeriö

Tutkijaryhmä

Vastuullinen tutkija

Prof. Taina Rantanen; taina.rantanen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtorit

Tutkijatohtori Anne Viljanen; anne.viljanen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Elinpiiri, liikkuminen ja aistitoiminnot iäkkäillä ihmisillä (LIMO)

Elina Sillanpää, elina.sillanpaa[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Telomeerien pituus ja fyysinen toimintakyky iäkkäillä naisilla

Väitöskirjat

Yhteistyötahoja

Helsingin yliopisto (Jaakko Kaprio, Markku Koskenvuo)

Keski-Suomen Keskussairaala (Olavi Pärssinen)

ENGAGE -konsortio

Back To Top
×Close search
Search