skip to Main Content

 Laadullisella tutkimuksella kohti monipuolisempaa ymmärrystä vanhuudesta

  • 1.8.2019

Tässä blogikirjoituksessa pohdimme, miten vanhenemisen tutkimus voi hyötyä laadullisista tutkimusotteista, ja millaisena olemme itse kokeneet laadullisen aineiston keruun ja analysoinnin. Uskomme, että jokainen gerontologi tai vanhojen ihmisten parissa työskentelevä hyötyy vanhojen ihmisten haastattelemisesta ja heidän kokemuksiensa kuuntelemisesta.   Kokemuksia laadullisen aineiston keräämisestä  Olemme molemmat…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search