skip to Main Content

Ovatko vanhat ihmiset nuortuneet? Toimintakyvyn ja koetun iän kohorttierot 28 vuoden välein arvioiduilla 75- ja 80-vuotiailla henkilöillä (Ikivihreät 2)

Ovatko vanhat ihmiset nuortuneet? Toimintakyvyn ja koetun iän kohorttierot 28 vuoden välein arvioiduilla 75- ja 80-vuotiailla henkilöillä (Ikivihreät 2)

Ovatko vanhat ihmiset nuortuneet? Toimintakyvyn ja koetun iän kohorttierot 28 vuoden välein arvioiduilla 75- ja 80-vuotiailla henkilöillä (Ikivihreät 2) / Taina Rantanen

Tarkoitus on selvittää, ovatko iäkkäät ihmiset muuttumassa nuoremmiksi. Iäkkäiden ihmisten alentunut kuolleisuus viittaa siihen, että tietynikäiset ihmiset tänä päivänä saattavat tuntea itsensä nuoremmiksi kuin samanikäiset ihmiset menneinä vuosina. Saattaa olla, että nykyvanhusten toiminnallinen ikä on nuorekkaampi kuin aiempien kohorttien oli samassa iässä. Tätä voi tutkia vertaamalla objektiivisten toimintakykymittausten tuloksia, kuten lihasvoimaa tai aistitoimintoja, eri vuosina syntyneiden samanikäisten ihmisten välillä. Tietääksemme ei ole aiempia tutkimuksia joissa kohorttieroja olisi selvitetty objektiivisten mittausten ja koetun iän avulla. Tutkimus toteutetaan keräämällä standardoitua tietoa 75- ja 80-vuotaista henkilöistä vuonna 2017 ja vertaamalla sitä samoilla menetelmillä 1989-1990 kerättyyn tietoon. Tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa toiminnavajausten yleisyyttä tai hoidon tarvetta tulevaisuudessa. Tieto saattaa myös lievittää ageistisia asenteita. Hanke toteutetaan AGNES-hankkeen yhteydessä vuosina 2017-2021.

Rahoittajat
Suomen Akatemia

Vastuullinen tutkija
Professori Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Back To Top
×Close search
Search